הלכה יומית: כ"ט אדר ב' « הקודם | הבא »

הלכות הארץ - הפרשה בדרך ברירה

מתוך הלכות הארץ - תרומות ומעשרות

ג. הפרשה בדרך 'ברירה' היא כשהמפריש אומר את נוסח ההפרשה, ו'קורא שם' תרומה על חלק מסוים של הפירות, אף על פי שאינו מפריש ומפריד בפועל את התרומה משאר הפירות, אלא היא נמצאת יחד עם שאר הפירות בתערובת אחת. הוא מסתמך על כך שמאוחר יותר הוא או מישהו אחר יפרישו בפועל, ואז יתגלה למפרע לאלו פירות הוא 'קרא שם' תרומה (דוגמה להפרשה בדרך 'ברירה' ראה להלן בהפרשה של אורח).

 

ד. לכתחילה אין להשתמש בדרך זו של הפרשה, שכן לפי הרבה פוסקים היא אינה מועילה. אמנם בשעת הדחק, אפשר להסתמך על הפרשה זו.