הלכה יומית: כ"ט חשוון « הקודם | הבא »

גידור, חצר, גינה, מטרה כפולה, מבחן לכוונת הנטיעה

הרב אהוד אחיטוב- על פי הספר הלכות הארץ

נטיעה לצורך גדר פטורה מערלה, דווקא אם מטרת הנטיעה היא אך ורק לצורך גידור החצר או הגינה (אף שהנוטע מודע לכך שהצמח נותן פרי). אך אם מטרת הנטיעה היא כפולה, כלומר, גם לצורך גידור וגם לצורך פירות, אסור לאכול מהם בשלוש שנים הראשונות לנטיעה.

המבחן לכוונת הנטיעה הוא כדלהלן: אם האדם הנוטע את העצים רק לסייג, היה עושה זאת גם בעצי סרק, ולכן אף אם נטע לצורך כך עצי פרי, הנטיעה מוגדרת נטיעה לסייג והפירות מותרים, אך אם הוא לא היה במקום עצי סרק, מוכח שכוונתו בנטיעה גם לצורך הפירות – ובמקרה זה חל איסור ערלה על העץ, והפירות אסורים באכילה בשלוש שנים הראשונות.

ADB

toraland whatsapp