הלכה יומית: כ"ט טבת « הקודם | הבא »

הלכות ערלה ונטע רבעי - דיני עציצים - ערלה במשתלות ב'

מתוך הלכות הארץ - ערלה

ה. כאמור כאשר מעבירים עץ הנטוע באדמה ממקום למקום, יש למנות שנות ערלה מחדש, אלא אם כן העץ מצוי בגוש אדמה שמספיק למחייתו למשך שבועיים, כפי שביארנו לעיל (פרק ה/1).

 

ו. כיום, מי שרוצה לטעת עץ פרי קונה אותו במשתלה. בכמה מן המשתלות גם מכינים את השתילים. שם מייצרים את השתיל מזרעים, או בדרך של ריבוי וגטטיבי (ייחורים) או בדרך של ריבוי מתרביות רקמה. לאחר ייצור השתיל (הכנה) מבצעים הרכבה, ושותלים את העץ המורכב בשקית פלסטיק שבה מצע גידול (בדרך כלל 6-5 ליטר של אדמה, חול, טוף ותערובות שונות).

 

בדרך כלל השתיל מצוי במשתלה יותר משנה אחת עד שהוא מוכן לשיווק. השקיות והעציצים הנמכרים במשתלות הם בדרך כלל בעלי גושי אדמה שהשתילים יכולים להתקיים מהם.

 

כדי למנות שנות ערלה מעת ייצור השתיל במשתלה צריך שיתקיימו ארבעה תנאים:

1. שהשקית המחזיקה את השתיל עמדה במשתלה על הקרקע ולא על משטח מנתק.

2. שיש נקב בתחתית השקית המחזיקה את השתיל.

3. שהשתיל בא בתוך גוש אדמה שהוא יכול להתקיים ממנו.

4. שגוש האדמה שמסביב לשתיל לא התפורר בעת הנטיעה.

אם השתיל אינו עומד בכל התנאים לעיל – יש למנות שנות ערלה מחדש.

 

ז. כאשר מעבירים שתיל מן המשתלה, על פי התנאים והסייגים שנמנו לעיל, אם התפורר חלק קטן מגוש האדמה (עד 30% לערך), אפשר למנות שנות ערלה מעת ייצור השתיל במשתלה. אולם אם חלק גדול מן הגוש התפורר, יש למנות שנות ערלה מההעברה והנטיעה החדשה.

 

ח. השקית המחזיקה את הגוש נחשבת 'עציץ נקוב' כשהיא בעלת נקב בקוטר של 2.5 ס"מ בתחתית השקית, כאמור לעיל. במקרה שהנקב קטן מ- 2.5 ס"מ יש לשאול רב, וכל מקרה לגופו.

ADB