הלכה יומית: כ"ט תשרי « הקודם | הבא »

הלכות חלה - ההפרשה וברכת החלה א'

מתוך הלכות הארץ - חלה

א. הברכה צריכה להיאמר לפני ההפרשה, דהיינו 'עובר לעשייתן'. אף על פי כן כדאי להפריש את החתיכה המיועדת להיות חלה לפני הברכה, ואחר כך לברך.

 

ב. נוהגים להפריש חתיכת עיסה בגודל של 'כזית'.

 

ג. ישנם כמה נוסחים לברכה על הפרשת חלה: יש הנוהגים לברך 'ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להפריש חלה'; יש נוהגים לברך: 'להפריש תרומה'; יש נוהגים לברך: 'להפריש תרומה חלה' (ויש המוסיפים 'מן העיסה'); ויש נוהגים: 'להפריש חלה תרומה'. כל אחד יברך כמנהג אבותיו.

 

ד. לאחר הברכה 'יקרא שם' ויאמר: 'הרי זו חלה' 'הרי זו תרומה' או 'הרי זו תרומה חלה'. אם לא 'קרא שם' ואמר 'הרי זו חלה' וכדו' – ההפרשה מועילה בכל אופן.

ADB