הלכה יומית: ל' חשוון « הקודם | הבא »

ספק עצי מאכל, לייעוד אחר ולאכילת פירות, פיטנגו, פסיפלורה

הרב אהוד אחיטוב- על פי הספר הלכות הארץ

עצי פרי שבדרך כלל אינם מיועדים לאכילת הפירות, אפשר להקל ולפטור מן הערלה אף כשנוטעים אותם למטרה כפולה, כלומר לאכילת הפירות ולייעוד אחר. שכן עצים שאינם עצי פרי באופן מובהק, יחול עליהם איסור ערלה אך ורק כאשר יש כוונה ברורה שהעץ ניטע לאכילת הפירות. לכן כשנוטעים פיטנגו לצורך גדר, אפשר להקל ולאכול מפירותיו גם בשלוש השנים הראשונות כיוון שבמרבית המקרים גידול העץ אינו לשם אכילת הפירות.

ניתן להקל גם כאשר מדובר בצמח שיש לגביו ספק בהלכה אם הוא נחשב כאילן או כירק. לדוגמה, הנוטע את צמח הפסיפלורה לשם גדר וסייג, ומטרתו המשנית היא אכילת הפירות, מותר לאכול את הפירות בשלוש השנים הראשונות גם לדעת המחמירים, שמחשיבים אותו לאילן.

ADB

toraland whatsapp