הרכבת אילנות

הקלד את מין העץ שברצונך לבדוק.

אבוקדו

 בעץ זה מצויות הרכבות אסורות. יש לרכוש אותו במשתלה מפוקחת הלכתית (קישור), או לחלופין לברר מהי הכנה שעליה העץ הורכב

ההרכבות המצויות המותרות במין זה:
 • אבוקדו מקסיקני (שמידט)
 • אבוקדו מערב הודי (דגניה, צריפין, אשדות, פיירצ'יילד)
אגס/ אגס נאשי
ההרכבות המצויות המותרות במין זה:
 • אגס (OHF , בטלופוליה)
ההרכבות המצויות האסורות במין זה:
 • חבוש (סידו,BA29,A,C)
אפרסק ונקטרינה
ההרכבות המצויות המותרות במין זה:
 • אפרסק (בלאדי,נמגארד, 198/12)
 • אפרסקXשקד (GF233 ,הנסן, GF553 ,GF311) (עדיפות ב')
ההרכבות המצויות האסורות במין זה:
 • שקד (אלנם)
 • שזיףXאפרסק (פרסיאנה)
הרכבות אלו בעייתיות וניתן לנטוע אותן בקרקע רק על ידי גוי:
 • GN15
תפוז, קלמנטינה, מנדרינה קומקוואט (תפוז סיני)
ההרכבות המצויות המותרות במין זה:
 • חושחש
 • וולקה מריאנה
 • קליאופטרה
 • רנגפור לימון גס
 • ז'וליאן
 • טרויאר (עדיפות ב')
 • 812 (עדיפות ב')
 • 4934 (עדיפות ב')
 • 639 (עדיפות ב')
 • 44/12 (עדיפות ב')
 • 811 (עדיפות ב')
הרכבות אלו בעייתיות וניתן לנטוע אותן בקרקע רק על ידי גוי:
 • c-35
לימון
ההרכבות המצויות המותרות במין זה:
 • מקרופילה
 • לימון גס
 • וולקה מריאנה
 • לימטה נורדיה
 • ציטרומלו (עדיפות ב')
הרכבות אלו בעייתיות וניתן לנטוע אותן בקרקע רק על ידי גוי:
 • חושחש
למחשבונים נוספים
toraland whatsapp