הלימוד היומי י"א אדר א' ה'תשע"ט

לימוד אמונה יומי: א' אב « הקודם | הבא »

שמחה בבניין הארץ תתקן חטא בכייה של חינם

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" באשדוד

למרן הרב רב קוק זצ"ל היו פתגמים קצרים לכל חודש, והרב עוזי קלכהיים זצ"ל ביאר את משמעותם. הפתגם לחדש 'מנחם-אב' הוא: "גילת-עם בשביבי אור ישועה, תקומם את אשר הרסה בכיה של חינם".

וביאורו: "תשובת משקל לחטא דיבת הארץ ומאיסתה, היא חיבת הארץ, והתשובה לבכיה של חינם היא 'גילת עם' ושמחתו על כל שלב של בנין. ולמרות שעדיין לפנינו רק "שביבי ישועה" – ניצוצי גאולה חבויים, והתהליך נמשך זעיר פה זעיר שם, עלינו לקדם ולזרז תהליך זה בכל כוחינו.

את זה כתב הרב זצ"ל בזמנו כשבאמת כל המציאות בארץ ישראל היתה בגדר התחלה. ומה נאמר אנחנו, שהשביבים הם כבר אבוקה עצומה רבת גוונים, בכל הרבדים ובכל התחומים. מוטל עלינו לא להתייחס לכל בניינה של הארץ והמדינה כמובן מאליו. להמשיך לשמוח על כל שדה ושדה, על כל מחלף והרחבת כביש. על כל מפעל חדש. לחוות את יד ד' המנהיגה את עם ישראל ומצעידה אותו קוממיות בארצו.

ומסיים שם בדברי סיום ספר הכוזרי: "כי ירושלים אמנם תבנה כשיכספו בני ישראל אליה תכלית הכוסף, עד שיחננו אבניה ועפרה". ואז יתגלה הקשר המהותי שבין העם לארצו, ויכופר החטא שהביאה 'בכייה של חינם', ינוחם העם בגילה ורצון, הצומות יהיו למועדם והאבל לששון ולשמחה.

(מתוך ספר 'מועדי הראי'ה' של הרב נריה זצ"ל)

"טובה הארץ מאד מאד"