הלימוד היומי ט"ו סיוון ה'תשע"ט

לימוד אמונה יומי: ב' חשוון « הקודם | הבא »

גאולת ישראל

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

הפסוק שמלווה אותנו בלימוד בימים האחרונים: "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא". פסוק זה, הוא חלק מנבואה כוללת של הנביא יחזקאל בפרק ל"ו, שכולה מופנית אל הרי ישראל.

הנבואה מתחילה בפסוק א: "ואתה בן אדם הנבא אל הרי ישראל ואמרת הרי ישראל שמעו דבר ה'". ובפסוק ד: "לכן הרי ישראל שמעו דבר אדנ-י ה' כה אמר אדנ-י ה' להרים ולגבעות לאפיקים ולגאיות ולחרבות השממות ולערים הנעזבות אשר היו לבז וללעג לשארית הגוים אשר מסביב":

ובפסוקים ט-יב:"כי הנני אליכם ופניתי אליכם ונעבדתם ונזרעתם: והרביתי עליכם אדם כל בית ישראל כלה ונושבו הערים והחרבות תבנינה: והרביתי עליכם אדם ובהמה ורבו ופרו והושבתי אתכם כקדמותיכם והטיבתי מראשתיכם וידעתם כי אני ה': והולכתי עליכם אדם את עמי ישראל וירשוך והיית להם לנחלה ולא תוסף עוד לשכלם:

הרי שהארץ, הריה גבעותיה וגאיותיה היא נושא הנבואה, היא השוממה והמבוזה, והיא הנגאלת. ועם ישראל כביכול, הם רק התפאורה של הארץ.

אי אפשר שלא לעמוד ולהיות מלאי התפעלות ורגשות תודה לריבונו של עולם, שאנחנו זוכים להיות בדורות, שלא רק לומדים את הנביאים, אלא זוכים לחיות בתוכם, ולחוות את התממשותם.