הלימוד היומי ט"ז תמוז ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: ב' ניסן « הקודם | הבא »

יסודות הגאולה : בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל

כתיבה: הרב בניה ליפשיץ |ישיבת ההסדר נווה דקלים באשדוד

היסוד שבניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל נלמד על ידי בעל 'הלשם', מגדולי המקובלים בדורות האחרונים, גם ביחס לפרטי תהליכי הגאולה: כשם שבגאולת מצרים הגאולה התחילה בניסן ונשלמה במתן תורה, כך גם בגאולה העתידה סוף הגאולה יהיה בשבועות. ומוסיף שאין יסוד זה מכוון רק לגאולה העתידה. אלא הגאולה מתמשכת והולכת בכל הדורות ובכל התקופות: "כי כל הדורות כולם הם קומת פרצוף אחד כללי הנמשך ונשלם בביאת המשיח ובסוד מה שאמרו (יבמות ס"ב סע"א) אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף. וכל דור ודור הוא פרט אחד מהקומה הכללי והוא נעשה ונתקן במשך זמנו ע"י התורה והמצווה והמאורעות שבכל עת עד שיושלם כולו בעת קץ הימין."