הלימוד היומי י"ג ניסן ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: ג' ניסן « הקודם | הבא »

יסודות הגאולה : בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל

הרב בניה ליפשיץ |ישיבת ההסדר נווה דקלים באשדוד

חולקים התנאים האם בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל או בתשרי עתידין להיגאל. מבאר בספר 'קדושת הלוי' (לרבי  לוי יצחק מברדיצ'ב) שאלו ואלו דברי אלהים חיים. ושתי גאולות אלו מבטאות שני אופני גאולה. חדש ניסן הוא חודש של חסד, ועל כן הוא תמיד באביב, שמרמז על סדר הא' ב'. לעומתו חדש תשרי הוא חדש של דין, שמתחיל ביום הדין, ואותיותיו בסדר הפוך 'תשר"י'. גאולת מצרים כל כולה חסד אלהי, עם ישראל לא היו ראויים לגאולה, וכך גם ייתכן שהגאולה האחרונה תהיה באופן שלא יהיו ראויים לגאולה, ויצטרכו לחסד אלהי. לעומת גאולה בחדש תשרי שהיא תהיה גאולה בדין, באם יהיו ראויים על פי מעשיהם לגאולה. וראיתי במאמרו של הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ שליט"א שדעותיהם של התנאים מתאימות לדעותיהם ביחס לגאולה במסכת סנהדרין דף צ"ז . ר' אליעזר הסובר שבתשרי עתידין להיגאל הוא הסובר שהגאולה תלויה בתשובה בזכיותיהם של ישראל. ואילו ר' יהושע הסובר שבניסן עתידין להיגאל הוא הסובר שאין הגאולה תלויה בתשובה. לפ"ז ידוע שנפסקה ההלכה בסוגיא זו על פי ר' יהושע, שהרי ר' אלעזר שתק, ור' אבא הביא ראיה לקץ המגולה בעתו ובזמנו. ברוך השם אנחנו זוכים להיות ולחזות בתוך תהליכי גאולה זו, ובעזרת השם ושיתקיים בנו גם בהמשכה של הגאולה "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל".