הלימוד היומי י"ג תמוז ה'תשע"ט

לימוד אמונה יומי: ד' שבט « הקודם | הבא »

הלכה מדע וטכנולוגיה: חישובים הנדסאיים

מתוך הספר 'הלכה בימינו' | הרב יעקב אריאל

יש כללי חישוב הנדסאיים המופיעים רבות בחז"ל כגון האלכסון גדול פי 1.4 מהצלע והיקף המעגל גדול פי 3 מהקוטר. ידוע שהמתמטיקה הגיעה לחישובים מדויקים יותר. לפי משפט פיתאגורס היחס בין האלכסון לצלע הוא שורש ריבועי של 2. ויחס ההיקף של המעגל ביחס לקוטר מכונה פאי יוונית (ð) והוא יותר מפי 3.

 

כבר קדמונינו עמדו על הפערים בין כללי חז"ל לבין המקובל במדע. ובכל זאת אנו מסתמכים להלכה על כללי חז"ל כגון לענין סוכה, עירובין, ריבוע של תפילין ועוד. כי ההלכה ניתנה לקיום ע"י בני אדם רגילים, בעלי עיני בשר ודם, ולא למתמטיקאים. ועיני בשר ודם אינם מבחינים בהבדלים דקים אלו.

 

על סמך הנחה זו פסק בעל המשנה ברורה (בביאור הלכה סימן לב) באשר לריבוע בתפילין:

 

פשיטא לי דע"י פגימה קטנה שנתהוה בהבתים כשיעור חגירת ציפורן ואפשר אפילו מעט יותר מזה לא אזל מניה עי"ז שם ריבוע, ואולי אם נתמעך המעט יותר מחגירת ציפורן נקרא קלקול וצ"ע.

 

ק"ו שאין צורך במכשיר מדידה מדויק. עד כדי כך שיש פוסקים שאפילו אוסרים למדוד ריבוע של תפילין ע"י מכשיר מדויק כגון קאליבר. כי התורה לא דרשה זאת וכל המחמיר הרי הוא מן המתמיהין ומוציא לעז על הראשונים, שלא היו בידיהם כלי מדידה כה מדויקים.