הלימוד היומי י"ז כסלו ה'תשפ"א

לימוד אמונה יומי: ו' כסלו « הקודם | הבא »

ארץ ישראל מתאימה לכל יהודי

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

אנחנו פותחים כל יום, את תפילת שחרית, בפסוקי 'הודו' מספר דברי הימים א' פרק טז', ושם נאמר: "לֵאמֹר לְךָ אֶתֵּן אֶרֶץ כְּנָעַן חֶבֶל נַחֲלַתְכֶם:" הפסוק פותח בלשון יחיד – "לך" ומסיים ברבים – "נחלתכם". רש"י מפרש: שעם כל אחד ואחד כרת ברית לתת להם את ארץ כנען:

מבאר הרב קוק זצ"ל, בפירושו 'עולת ראיה', שארץ-ישראל מתאימה לעם ישראל לדורות, לכל הדורות. אולם לא רק באופן כללי, אלא "עם זה, היא מתאימה גם כן לחייהם של כל הפרטים, של כל יחיד ויחיד מישראל, לפי ערכו, לפי מדתו ומהותו בעצמיותו".

כך בתכנית האלהית הבלתי מוגבלת ביכולותיה, חייו של כל אחד מותאמים וניזונים מטבעה הרוחני של הארץ. "הכל מתאים בכוון העליון מיד ד' נותן ארץ חמדתו לעם קדשו". בבחינת אמא אדמה שיש לה מקום בלב לכולם, והיא משפיע לכולם ביחד ולכל אחד לחוד.

ACB