הלימוד היומי ט"ז כסלו ה'תשפ"ד

לימוד אמונה יומי: ז' כסלו « הקודם | הבא »

סגולת הראיה בארץ ישראל

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

איכות המפגש של עם-ישראל עם הקב''ה בארץ ישראל מאופיין על ידי הראייה, שהוא הישיר ביותר, וה'בלתי אמצעי' משאר החושים.

נעקוב אחרי הראייה הרוחנית המתפתחת במהלכו של אברהם אבינו בארץ ישראל. בציווי הראשון לאברהם אבינו נאמר "לך לך וכו' אל הארץ אשר אראך" ואז נאמר "וירא ה' אל אברם". לאחר הפרידה עם לוט "שא נא עיניך וראה". בתחילת הפרשה הבאה נאמר "וירא אליו ה'" וידוע שלא נאמר מה ה' אמר לו כיון שעצם ההיראות היא השכר. ובסוף הפרשה, בפרשת העקדה קורא אברהם להר המוריה "יראה": "אשר יאמר היום בהר ה' יראה". מכאן זוכים אחר-כך עם-ישראל ל"שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך" וכדרשת חז''ל כדרך שבא לראות כך בה להיראות.

הרב חרל''פ זצ"ל מעמיק בראייה זו וכותב שבארץ ישראל הזכייה הגדולה בראיית הארץ היא לראות גם את הצד הנבדל שבה, וזה היה מבוקשו של משה רבינו, שהתחנן לפני הקב''ה ואמר: "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה". ועל ראיה זו הבטיח הקב''ה לאברהם ואמר לו: "לך לך אל הארץ אשר אראך" עניין ההבטחה היא על הבחינה הנבדלת שיש בארץ-ישראל, שאי אפשר לזכות לראות אותה אלא אם הקב''ה מראה אותה. ובזה יש הבדל גדול מדוע באים לארץ ישראל. אלו הבאים לארץ מצד ההכרה העצמית שהיא ארץ טובה: "ארץ זבת חלב ודבש" אינם משיגים אותה אלא רק כפי כוחו של האדם לקבל. לא כן אם באים לארץ מצד זה שהקב''ה נתן לנו אז משיגים אותה כפי מה שהיא מצידו יתברך שמו.

ACB

toraland whatsapp