הלימוד היומי כ"א חשוון ה'תשפ"ב

לימוד אמונה יומי: ח' חשוון « הקודם | הבא »

הכרחיות הגאולה

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

עסקנו רבות במאמר הגמ': ואמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה שנאמר "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קירבו לבוא'". ורש"י מפרש: "מגולה מזה - כשתתן ארץ ישראל פריה בעין יפה אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה מזה".משמעות יסודית מקופלת בעובדה, שהסימן לקץ המגולה ניתן בממד הארצי, שארץ ישראל מגדלת את גידולי אדמתה. העובדה שהטבעיות והארציות הם חלק מהגאולה, קשורים ליסוד הידוע ש"הגאולה קמעא קמעא".

המקור המפורסם והמרכזי ליסוד שהגאולה קמעא קמעא הוא בתלמוד הירושלמי:

רבי חייא רובא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת ארבל בקריצתה (אשמורת הבוקר) ראו אילת השחר שבקע אורה אמר רבי חייא רובה לרבי שמעון בן חלפתא: בר ר'! כך היא גאולתן של ישראל בתחילה קמעא קמעא כל שהיא הולכת היא הולכת ומאיר מאי טעמא "כי אשב בחושך ה' אור לי", כך בתחילה "ומרדכי יושב בשער המלך [קצף בגתן ותרש]" ואחר כך "ויקח המן את הלבוש ואת הסוס [וילבש את מרדכי]" ואחר כך "וישב מרדכי אל שער המלך ואחר כך "ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות" ואחר כך "ליהודים היתה אורה ושמחה.

ACB

toraland whatsapp