הלימוד היומי ט"ז כסלו ה'תשפ"ד

לימוד אמונה יומי: ח' כסלו « הקודם | הבא »

הקשר הסודי שבין העם והארץ

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

"מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ" (שמואל ב', פ"ז, כג').

אומר הזוהר הקדוש (ויקרא צג') – "ודאי בארץ הם גוי אחד, עמה אקרון אחד ולא אינון בלחודייהו".

ברוח דברי הזוהר הקדוש מעמידנו מרן הרב קוק זצ"ל על הקשר הסודי שבין העם והארץ. בנקודה זו שהבאנו מהזוהר, מקופל כל המאמר, הסובב כולו סביב הקשר המופלא שבין ישראל לארצו, אשר לא מצאנו לו אח ורע בתולדות העמים. כל עם שגורש מארצו אבד את זהותו ונטמע בין האומות, ארצו הנכבשת נהפכה לחלק ממדינת הכובש. ואילו ישראל בכל ימי גלותם הארוכים לא התחלפו באומה אחרת ולא המירו את ארצם במולדת אחרת. בצורה מפתיעה גם גורלה של הארץ היה כגורל בניה, אוהביה, כשם שהם לא מצאו נחת בכל מקומות מושבותם ונדדו מממלכה לעם אחר, כך עברה הארץ מיד ליד ולא נתיישבה על ידי הכובשים, נשארה בניוולה, אבלה ושוממה כמצפה לבניה שישובו אליה. זו הבשורה לכל הגלויות – "אין ארצנו מקבלת את אויבינו...כי מאז יצאנו ממנה לא קבלה אומה ולשון וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידם" (רמב"ן, ויקרא כו').

את הקשר המהותי והפנימי הזה מגדיר הרב קוק במשפטיו המפורסמים הפותחים את ספרו אורות בפרק אורות ארץ ישראל: "ארץ ישראל איננה...קנין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החמרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה...".

ACB

toraland whatsapp