הלימוד היומי י"ח תמוז ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: ח' תמוז « הקודם | הבא »

ארץ ישראל היא הצינור של השפע האלוהי בדורנו

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

גדולי ישראל מלמדים אותנו ידיעות שמקורם בפנימיות התורה העוסקת בסודות ההנהגה האלוהית. כזה היה הרב חרל"פ זצ"ל מתלמידיו הגדולים והמיוחדים של הרב קוק זצ"ל. וכך הוא מגלה בספרו מעייני הישועה בפרק הנקרא הנקודה העיקרית.

"בכל תקופה ישנה נקודה מיוחדת שדרך הנקודה ההיא מאיר כל הטוב, ומתוכה מתנוצצים כל קיומי התורה והמצוות שבתקופה ההיא" – יש מעין צינור ראשי שמשתנה בתקופות השונות, שכאשר עם ישראל דבק בו, השפע האלוהי, ה'סיעתא דשמיא' מאירים דרכו, ורק דרכו.

"ובעקבתא דמשיחא הנקודה העיקרית היא ארץ ישראל, וממנה נובע הכל ומבלעדי ההתאחזות בה אין שום השפעה של קדושה בעולם". – ההתקשרות לארץ ישראל כנקודה העיקרית של הדור והתקופה, היא החיים בפועל, ההתיישבות, ההתרחבות, השלטון. ודרך מציאות זו, כל הקדושה יורדת.

"ואין פלא אם כל העמים רוצים לעכב בעד ביאתם של ישראל לארץ הקודש והתקשרותם בה. וכל כובד ההתנגדות שלהם היא בעיקר על הנקודה הזו" – כך נבין כיצד כמה קראוונים ''מקפיצים'' מדינות שלמות באירופה ואת נשיא ארצות הברית. זהו סוד המאבק העיקש על כל מטר בארצנו הקדושה - הארת הקודש בארץ הקודש.

 

"טובה הארץ מאד מאד"