הלימוד היומי ט"ו סיוון ה'תשע"ט

לימוד אמונה יומי: ט"ו סיוון « הקודם | הבא »

תורת ארץ ישראל - כללים ופרטים (ג)

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

הרב קוק זצ"ל מעמיק את הצורך בחיבור הכללים שבתורה לפרטים. המשל שמביא הרב הוא הלב המזרים את כוח החיים לכל האברים כולם. כך כללי התורה, שקשורים לכלגלי האמונה, ולאור האחדות האלוהי, הם ישפיעו אהבה ואמונה גם לכל פרטי התורה ויושפע כוח הזהירות לדקדוק וקיום כל מצוות התורה. "כשהלב בריא מתפשט בחוזק כוח הלחץ זרם הדם בכל העורקים הדקים והרחוקים. וכשהשכל חזק להבין יסודה של תורה וכלליה, ואיך פרטיה הרבים מתחייבים מתוך כללה, ההשקפה נעשית בהירה ומקפת, ובאה אהבה רבה ורגשי כבוד והדרת קדושה לכל דבר ודקדוק קל שבתורה." (אורות התורה ג, ד).

כפי שנכון לומר "מה גדלו מעשיך ד'", נכון גם לומר "מה קטנו מעשיך ד'". וזאת אנו יודעים יותר ויותר על החכמה הנפלאה הנמצאת בתוך כל ייצור קטן ואבר קטן. עד לחלקיקים הקטנים של הבריאה. אומר הרב זצ"ל שכן הוא גם בתורה, "צריך האדם לדון, שכשם שימצא ריגוש גדול בכללים הגדולים, כן ימצא ג"כ תלי תלים של המון חדשות ונצורות על כל קוץ וקוץ בכל פרטי פרטיה של תורה".

הרב קוק אף מלמד שזה חלק מהתוכן והאופי של לימוד התורה לשמה. "בכל לימוד יש ניצוץ של האור הכללי המתגלה בכל, ויוקרו של הניצוץ הוא מפני יחושו אל הכלליות, אע"פ שהוא בהעלם מאד, וגילויו הוא רק מצד הפרטיות. והעוסק בתורה לשמה דעתו ולבו נתונים אל הצפייה הכללית שלה, על כן אורה הכללי מתגלה עליו, ובא למדרגות גדולות בהשגה."