הלימוד היומי כ' תמוז ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: ט' תמוז « הקודם | הבא »

מעלת ארץ ישראל שנקנית בייסורים (א)

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

(הדברים נכתבו בזמן חטיפת הנערים הי"ד, ולצערנו רלוונטיים לכל אורך שנות מדינת ישראל)

בשבועות האחרונים אנחנו חווים ייסורים לאומיים, שהיו ייסורים מלווים בהרבה אמונה, ותפילה, אחדות ותקווה. לצערנו הייסורים התעצמו והוחלפו באבל וצער וכאב גדול פרטי וכללי. פרטי על בחורי החמד ומשפחותיהם, וכללי על כבודו של עם ישראל.

חז"ל מלמדים אותנו: "רשב"י אומר, ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולם לא נתנן אלא ע"י יסורין ואלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבא ... ארץ ישראל דכתיב: "וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלוהיך מיסריך. וכתיב בתריה "כי ה' אלוהיך מביאך אל ארץ טובה". - חלק מהתהליך שאי אפשר בלעדיו הם ייסורי ארץ ישראל. ייסורים שמלווים את עם ישראל לאורך כל תהליך שיבת ציון.

וכך כותב בספר קול התור לר' הלל משלוב תלמיד הגר"א: "לדעת מראש כי בעקבות משיחא מכל צרה יוצאת ישועה, והישועה באה מתוך צרה על פי הכתוב ועת צרה היא ליעקב ממנה יושע, אשר על זה אומר רבנו הגר"א בחבקוק בביאורו על הפסוק אנוח ליום צרה שזה נאמר על משיח בן יוסף – לדעת מראש כי ארץ ישראל נקנית בייסורים. אבל בזה היא נקנית ממש.... ". ומסיים: "ולכן חלילה לנו לסגת אחור במשהו אם יהיה ח"ו איזה קושי, איזה מכשלה בדרך עבודתנו, ולהיות בטוחים כי דווקא ממנה יעקב ייוושע, ומן המיצר נגיע למרחביה".

 

"טובה הארץ מאד מאד"