הלימוד היומי כ' תשרי ה'תשפ"ב

לימוד אמונה יומי: ט' תשרי « הקודם | הבא »

שיאו של יום הכיפורים

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

שיאו של יום הכיפורים בסוף תפילת נעילה בקריאה הנצחית של כלל ישראל – "שמע ישראל ה' א\להינו ה' אחד".

הרב דוד הכהן הנזיר זצ"ל מספר (מובא בספר מועדי הראי'ה של הרב נריה זצ"ל): פעם שאלתי את הרב קוק על המאמר של רבי עקיבא "אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם", ששמעתי אותו חוזר עליו כמה פעמים ביום הכיפורים בהתלהבות עצומה. והוא אמר לי, שהמאמר הזה הוא סגולה להחדיר אהבת ישראל בלב האדם, ובפרט אם הוא נאמר מתוך שמחה, כי שמחה היא המפתח לאהבה, שכן אנו אומרים 'אשר ברא ששון ושמחה וכו' אהבה ואחוה'.

והוסיף ואמר שכל עבודת יום הכיפורים היא להגיע להתרוממות עילאית של אהבת השם המתבטאת בקריאת שמע ישראל, שהיא חתימת היום הקדוש. ובכדי להתרומם למדרגה זו, מוכרחים אנו להחדיר בלבנו אהבת ישראל. ולכן אנו מתחילים תפילת יום הקדוש בפסוק 'אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה', שסופי התיבות שלו הם ר' עקיבא, שהוא שזכה למדרגה העליונה של אהבת השם ושל אהבת ישראל.

 

גמר חתימה טובה

עם כל עם ישראל

ACB

toraland whatsapp