הלימוד היומי כ' אב ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: י"ב אדר א' « הקודם | הבא »

השבת בעידן המודרני: התמורות בעולם

מתוך הספר 'הלכה בימינו' | הרב יעקב אריאל

בעת העתיקה החלוקה בין שלוש הפונקציות לא היתה מאוזנת, בגלל המבנה הכלכלי החברתי ששרר בעולם. האשה כשותפה לבעל היתה עסוקה מעל לראש בצרכי הבית. הבעל היה עסוק מעל לראש בפרנסת המשפחה. וכך לא נותר לאשה זמן למילוי הפונקציה האישית שלה. ואמנם מצות לימוד תורה, שהיא התובענית ביותר בין המצוות, והגית בו יומם ולילה, לא חלה על האשה. גם בחברה האנושית הכללית רוב רובן של הנשים לא זכה ללימוד מסודר. רובן היו אן-אלפביתיות.

 

 

המהפכה התעשייתית והחברתית שינו את מבנה המשפחה. האשה שוחררה מרבות ממלאכות הבית ובמקביל נוצר הצורך בכישוריה לטובת החברה ומימוש עצמה מחוץ לבית. רוב עבודות הבית הקלאסיות אינן מוטלות עוד על האשה (לישה ואפיה, טויה ואריגה, כביסה וניקוי נעשות ע"י מכונות או נרכשות מן המוכן), נשים החלו לרכוש השכלה ומקצוע וממילא זכו גם למעמד כלכלי וחברתי חדש.

 

תהליך זה הינו חלק מהדינאמיקה שבה נברא העולם. התוכנית הא-להית מראש היתה שהעולם לא יקפא על שמריו אלא יתפתח וישתנה. ודוק: התנאים החיצוניים הם המשתנים לא עקרונות ההלכה. הללו נצחיים הם! חיובי האיש הבלעדיים וכן חיובי האשה נשארים בתוקפם העקרוני עד עצם היום הזה, ללא שינוי ותמורה כלל! יישומם הוא שמשתנה בהתאם לנסיבות החיצוניות המשתנות. ובצפיה לרחוק הקדימה התורה והגדירה את האשה כאדם שווה ערך לגבר, בהתייחסה לתקופה בה האשה תוכל לממש את עצמה יותר מבעבר גם בתחום הדעת והפן הרוחני שבאישיותה.