הלימוד היומי כ"ג אב ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: י"ב חשוון « הקודם | הבא »

מדוע הגאולה קמעא קמעא

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

את השאלה מדוע הגאולה קמעא קמעא שאלו התלמידים את הגר"א כפי שמובא בספר קול התור, ותשובתו כוללת את שני ההיבטים שראינו עד כה:

"שאלנו את פי רבנו מדוע צריכה האתחלתא להיות דווקא קמעא קמעא. אם באה עת רצון לפני ה׳ לקבץ נדחי ישראל היד ד׳ תקצר. שקיבוץ גלויות יהיה במדה גדולה בבת אחת? ויסבר לנו רבנו כי כל עניין האתחלתא דגאולה הרי הוא בלא זכו. היינו לא בזכות צדקתנו. ואם הגאולה תבוא בפעם אחת הרי מצד אחד לא יהיה אפשר לעמוד במדת היסורים הבאה במדת הדין כאמור לעיל. ומצד שני לא יהיה אפשר לקבל את האור הגדול הבא מצד החסד שבו בפעם אחת. את כל זאת עלינו לדעת מראש בדרך העבודה המעשית של קבוץ גליות."

בספר נתיבי הגאולה, של הרב ערן תמיר שליט"א, מקבץ מקורות רבים בנושא זה, ומביא מספר אם הבנים שמחה שמבאר שיסוד הגאולה קמעא קמעא בא לידי ביטוי בדימוי של של הגאולה לצמח וצמיחה. כנויו של המשיח בנביא הוא צמח "הנני מביא את עבדי צמח (זכריה ג), ובתפילה "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח". "כי מעלתו תהיה כמו צמח האדמה שגדל מעט מעט, כן מעלתו תעלה מעט מעט עד שתגדל מאד".

 

ACB