הלימוד היומי ט"ו חשוון ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: י"ג סיוון « הקודם | הבא »

תורת ארץ ישראל - כללים ופרטים

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

מה המיוחד ב"אוירה של ארץ ישראל שמחכים"? במה משפיעה קדושתה של ארץ ישראל על לימוד התורה? אחד העקרונות עליהם עומד הרב קוק זצ"ל הוא ידיעת הכללים, והיחס בין הפרטים לכללים. על עקרונות אלו עומד הרב יהושע ויצמן שליט"א, ראש ישיבת מעלות, בספרו מיטב הארץ, ומדבריו נביא במשך דברי התורה שעוסקים בתורת ארץ ישראל.

הערך של לימוד הכללים מופיע בחז"ל, וכך נאמר (ספרי האזינו): ""יערוף כמטר לקחי", ר' יהודה אומר לעולם הוי אדם כונס דברי תורה כללים, שאם כונסן פרטים מייגעים אותו ואין יודע מה לעשות". הרמח"ל כותב בהקדמה לספרו דרך השם: "מה שראוי שישתדל עליו, הוא ידיעת כללים, כי כל כלל בטבעו כולל פרטים הרבה, וכשישיג כלל אחד נמצא משיג מאליו מספר רב מן הפרטים. וכן אמרו ז"ל: "לעולם יהיו דברי תורה בידיך כללים ולא פרטים".

וכך כותב הרב קוק זצ"ל מפורשות בקשר לתורת ארץ ישראל: "אנו צריכים להתרומם לאותה המדרגה של הבנת הכללים וכללי הכללים, והפרטים בהצעותיהם יהיו נסמכים עמם. זאת היא המידה המיוחדת של תורת ארץ ישראל, ובזה היא מחולקת משל חוץ לארץ. התרוממות הנשמה אצל תלמידי חכמים לסקירת הכללים של כללי התורה, ושרשי האמונה והעבודה, שהם מתבארים עלפי עסק קבוע ומוסכם בפנימיותה של תורה בכלל, מוכנת היא לבוא בארץ ישראל דווקא" (אורות התורה יג, ו).

עוד כותב הרב קוק זצ"ל: "השורש הרוחני החזק, המלא רעננות של חיים ומציאות, הוא שולח ממנו ענפים וענפי ענפים לאין תכלית – שהם הפרטים – ולפעמים כשהנשמה עייפה מריבוי הענפים, הרי היא מוכרחת להיאחז בשורש במקורו, וכוחה מתחדש" (אורות הקודש). בזה עסוקה תורת ארץ ישראל, בחשיפת הכללים של פרטי ההלכות, הסוגיות והמצוות.