הלימוד היומי ט"ו אב ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: י"ד חשוון « הקודם | הבא »

מיהו משיח בן יוסף (א)

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

בפרשות הבאות נפגש עם דמותו של יוסף, ומלמדים אותנו חז"ל ורבותינו לאורך הדורות, שבמהלך גאולת ישראל, ישנו משיח בן יוסף שהוא קודם למשיח בן דוד, שהוא המלך המשיח.

בלימודים הקרובים, נלמד על עניינו של משיח בן יוסף, שלפי מסורת תלמידי הגר"א בשם הגר"א, גאולתנו היא תחת הנהגתו.

מיהו משיח בן יוסף, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים משיח בן יוסף ביחס לדורותינו. מלמד בספר 'קול התור' ש'משיח בן יוסף' כמושג, מופיע בשלוש רמות, שורש רוחני, גילוי כללי, והתפרטות.

השורש הרוחני, הוא שורש של ההנהגה האלהית, שעניינה להנהיג את גאולת ישראל. וכך נאמר: "עצמיותו של משיח בן יוסף היא בשלשה סוגים: א) מב״י העליון הוא מט״ט שר הפנים וכנודע יוסף ומט״ט שניהם מזיהרא עילאה ושניהם ביסוד ובפעולה של מלחמה נגד ארמילוס (וביחוד במלחמת גוג ומגוג)".

כאשר תלמידי הגר"א מלמדים על החשיבות להתפלל על משיח בן יוסף נאמר כך: מצוה וחובה רבה עלינו להתפלל הרבה בעד חייו והצלחתו של משיח בן יוסף, שבו צפון כל קיומנו בסוד ״שארית יוסף״ ושעל ידו קבוץ גלויות ... ועל משיח בן יוסף העליון שלא יפסק אורו, שהוא האור המקשר בעמודא דאמצעיתא בין כנסת ישראל לאבינו שבשמים."

כלומר, אנחנו מתפללים שהקב"ה ימשיך ויאיר ממקום הנהגתו של גאולת ישראל, ושח"ו הנהגה זו לא תופסק או תוקטן בגלל קטרוגים או עוונות.

נסיים במילים שמבטאות את תוקף ההנהגה הזו, שעליה מתפללים.