הלימוד היומי י"ט אלול ה'תשע"ט

לימוד אמונה יומי: י"ט אלול « הקודם | הבא »

מדינת ישראל תשובתו הכללית של עם ישראל (ב)

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

למדנו ממשנתו של הרב אלקלעי זצ"ל, שעצם חזרתו של עם ישראל לארץ ישראל, זו תשובה בסיסית, של שיבה לארץ הטבעית לנו, שיבה לארץ אשר עיני ה' אלהיך בה, שיבה לקיום המצוות במקומם הטבעי. הרב קוק זצ"ל גם הוא מתייחס לתשובה זו (אורות התשובה, י"ז,ב): הארת התשובה ישנה בישראל. התעוררות חפצה של האומה בכללה לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה – באמת אור של תשובה יש בה. באמת הדבר מתבטא בברור גמור בביטויה של תורה: "ושבת עד ד' אלהיך", "כי תשוב אל ה' אלהיך".

התשובה היא תהליך פנימי, היא נביעה פנימית, גם ביחיד וגם בציבור. וכשהיא מתחוללת, צריך להוקיר אותה ולשמוח בה, בהיותה מטהרת ומקדשת, להתחזק בה גם אם יש מניעות ועיכובים, ולא לזוז ממנה בגללם. כך הוא ביחיד וכך הוא בציבור, "התשובה היא תשובה פנימית, אלא שהיא מכוסה בהרבה מסכים חוצצים, ואין כח בשום עיכוב ומניעת השלמה, לעכב את האור העליון מהופיע עלינו.".

ראשית כל, ידיעה זו מחזקת את אמונת תהליך הגאולה, מתוך ראיית התשובה שבה. שנית,  הידיעה שעם ישראל נמצא בתשובה כללית, יכולה לחזק גם את היחיד, שבעצם היותו חלק מהעם הוא כבר בתשובה, ושתשובתו הפרטית היא שייכת והיא חלק מהתשובה הכללית.

"תחית האומה היא היסוד של בנין התשובה הגדולה תשובת ישראל העליונה, ותשובת העולם כלו שתבוא אחריה" (י"ז,א)