לימוד אמונה יומי: י"ט כסלו « הקודם | הבא »

מצוות ישוב ארץ ישראל בשיטת הרמב''ם

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

הרמב''ם לא מנה את מצוות יישוב ארץ ישראל במנין המצוות, והרבה נכתב בעניין זה. הרב צבי יהודה קוק זצ''ל כתב בשם מרן הרב קוק זצ''ל שהרמב''ם כותב שאינו מונה מצוות כוללות ומצוות יישוב ארץ ישראל היא מצווה כללית שכל מצוות התורה תלויות בה, כפי שאומרים חז''ל בספרי על הפסוק "הציבי לך ציונים" היו מצוינים במצוות, שכשאתם חוזרים לא יהיו בעיניכם כחדשים. והאור החיים הקדוש כותב בדברים ל פסוק כ כי ישיבת הארץ היא מצווה כוללת כל התורה. וכאן המקום להזכיר את דברי הרמב''ם המופלאים על ישיבת ארץ ישראל בהלכות מלכים ומלחמותיהם פרק ה' הלכה י''א: "גדולי ישראל היו מנשקים עד תחומי ארץ ישראל ומנשקים אבניה ומתגלגלים על עפרה" וכן הוא אומר "כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו" אמרו חכמים כל השוכן בארץ ישראל עוונותיו מחולין שנאמר "ואל יאמר שכן חליתי העם היושב בה נשאו עוון" אפילו הלך בה ארבע אמות זוכה לחיי העולם הבא, וכן הקבור בה מתכפר לו וכאילו המקום שהוא בו מזבח כפרה שנאמר "וכיפר אדמתו עמו", צא ולמד מיעקב אבינו ויוסף הצדיק.