הלימוד היומי ל' כסלו ה'תשפ"ב

לימוד אמונה יומי: כ"א כסלו « הקודם | הבא »

שמחה בבנין הארץ תתקן חטא בכיה של חינם

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

מתוך ספר 'מועדי הראי'ה' של הרב נריה זצ"ל:

למרן הרב רב קוק זצ"ל היו פתגמים קצרים לכל חדש והרב עוזי קלכהיים זצ"ל ביאר את משמעותם. הפתגם לחדש 'מנחם-אב' הוא: "גילת-עם בשביבי אור ישועה, תקומם את אשר הרסה בכיה של חינם".

וביאורו: "תשובת משקל לחטא דיבת הארץ ומאיסתה, היא חיבת הארץ, והתשובה לבכיה של חינם היא 'גילת עם' ושמחתו על כל שלב של בנין. ולמרות שעדיין לפנינו רק "שביבי ישועה" – ניצוצי גאולה חבויים, והתהליך נמשך זעיר פה זעיר שם, עלינו לקדם ולזרז תהליך זה בכל כוחינו.

את זה כתב הרב זצ"ל בזמנו כשבאמת הכל היה בגדר התחלה. ומה נאמר אנחנו, שהשביבים הם כבר אבוקה עצומה רבת גוונים, בכל הרבדים ובכל התחומים.

נלמד לא להתייחס לכל בניין ארצנו ומרחביה כמובן מאליו. לשמוח על כל שדה ושדה, על כל מחלף והרחבת כביש. על כל מפעל חדש. לחוות את יד ד' המנהיגה את עם ישראל ומצעידה אותו קוממיות בארצו.

ומסיים שם בדברי סיום ספר הכוזרי: "כי ירושלים אמנם תבנה כשיכספו בני ישראל אליה תכלית הכוסף, עד שיוחננו אבניה ועפרה". ואז יתגלה הקשר המהותי שבין העם לארצו, וכופר החטא שהביאה הבכיה של חינם, ינוחם העם בגילה ורצן, הצומות יהיו למועדם והאבל לששון ולשמחה.

ACB

toraland whatsapp