לימוד אמונה יומי: כ"ג אלול « הקודם | הבא »

התכללות ישראל – השער לראש השנה

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

אתם ניצבים היום כולכם. המילה 'היום' נדרשת בזוהר הקדוש בהרבה הקשרים על ראש השנה. למדו מכאן שבראש השנה צריך עם ישראל להיות ניצבים כולם יחד, מהגדולים ביותר עד הנמוכים ביותר. יסוד זה נדרש על דברי האישה השונמית, כאשר פנה אליה אלישע הנביא ושאל אותה מה לדבר לה אל המלך, ענתה לו "בתוך עמי אנכי יושבת".

וכותב בזוהר הקדוש (בשלח מ"ד ע"ב) "אלא בשעה שהדין תלוי בעולם לא יפרד האדם לבדו, ולא יהיה נרדם למעלה ולא יהיה ניכר לבדו, כי בזמן שהדין תלוי בעולם אלו שנודעים ונרשמים לבדם, אף על פי שהם צדיקים הם נתפסים בתחילה, ועל כן אין לו לאדם לפרוש מבין הציבור לעולם, כי בכל זמן הקב"ה מרחם על הציבור כולו כשהם ביחד, לכן אמרה השונמית לאלישע, "בתוך עמי אנכי יושבת" ואין רצוני ליפרש מהם כמו שעשיתי עד היום הזה.". ובשם ר' ישראל מסלנט נאמר "כי העצה היחידה לזכות בדין היא להיות איש שרבים צריכים לו."

וכך כותב הרב קוק זצ"ל ב'מדבר שור' בדרוש התשיעי: "אנו חפצים שנזכה להיכתב תיכף ומיד בכתיבה טובה בספר החיים, על כן צריך לזה זכות הרבים. על כן הדרך המוצלחת שהורונו חז"ל היא להתאחד עם הכלל, כדי שכשנבוא למחר בעה"י ונהיה מוכנים ליום הדין הגדול והקדוש, כבר תהיה זכות הרבים מסייעת אותנו."