הלימוד היומי כ"ג אב ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: כ"ג תמוז « הקודם | הבא »

כוח הדמיון וכוח השכל שבארץ ישראל

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" באשדוד

ראינו שהחיים בארץ ישראל מאפשרים לנשמה לינוק  בדרך נקייה ישירות ממקורה האלוהי, וכך גם הכוחות השונים של הנפש מוארים ומופיעים על פי האור העצמי הנשמתי. דבר זה מבאר את היותה של ארץ ישראל ארץ הנבואה, שכהגדרת חז"ל כל הנביאים התנבאו בה או בעבורה. הנבואה מבוססת ומופיע באמצעות כוח הדמיון כפי שנאמר בפסוק "ביד הנביאים אדמה". וכך הרב מבאר ביחס לכוח הדמיון (אורות, ארץ ישראל ה): "הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור, נקי וטהור ומסוגל להופעת האמת האלהית, להלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקדש, מוכן להסברת נבואה ואורותיה, להבהקת רוח הקדש וזהריו." וכך גם ממשיך הרב ומבאר את היסוד ש'אוירא דארץ ישראל מחכים'. כוח הדמיון וכוח השכל קשורים אחד לשני, הם "אחוזים זה בזה ופועלים ונפעלים זה על זה וזה מזה, לכן לא יוכל גם השכל שבחו"ל להיות מאיר באורו שבארץ ישראל אוירא דארץ ישראל מחכים".

בקשר לכוח הדמיון,, הרב חרל"פ זצ"ל כותה שיש להשתמש בו בקשר לנידון עצמו של טבעה הפנימי של ארץ ישראל. כלומר לדמיין ולצייר שארץ ישראל הוא מקור וצינור לשפע נשמתי לכל אחד ואחד מעם ישראל, שמכוחו הוא ילמד, יחכים וייצור. "מתוך ציור קודש זה יתגלה בו גודל הרושם שעושה עליו האויר הקדוש הזה ויפעת ההשפעה תתרחב אצלו בכל המקצועות.". ומוסיף: "שיש להאמין בממשות קדושתה של א"י ופעולת אוירא, שרק על ע"י האמונה באה הרגשה זו". "אילו ידעו אנשי חו"ל נועם קדושת אוירא דא"י היה כדאי להם להפקיר את כל נכסיהם ועסקיהם ולבוא לארץ ישראל במסירות נפש".

 

"טובה הארץ מאד מאד"

ACB