הלימוד היומי ג' תמוז ה'תשפ"ב

לימוד אמונה יומי: כ"ד סיוון « הקודם | הבא »

עקרונות בלימוד תורת ארץ ישראל

הרב בניה ליפשיץ |ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

עסקנו רבות בעיקרון הרחב של תורת ארץ ישראל של איחוד ההלכה והאגדה.

בימים בקרובים נעסוק בעקרונות נוספים, וזאת בעקבות העקרונות הכתובים בספרו של הרב וייצמן שליט"א, מיטב הארץ:

יש עיקרון הנקרא – 'מה אומרת לי הסוגיה'. הרמב"ם כותב בסוף הלכות תמורה: "ורוב דיני התורה אינן אלא עצות מרחוק מגדול העצה, לתקן הדעות וליישר כל המעשים". אם כן דיני התורה הם עצות, ומעניין לציין שהזוה"ק מכנה את תרי"ג המצוות, 'תרי"ג עיטין' – עצות. הרבה פעמים שחז"ל בעצמם מצביעים על המוסר שטמון בדברי התנאים במשנה. כותב הרב ויצמן: "סוגיות רבות יכולות להיות בסיס ללימוד מעין זה, ועלינו לפתוח את עינינו ואת לבנו להדרכות העולות מדברי חכמים, ולשאול את עצמנו: "מה אומרת לי הסוגיה", ואיזו הדרכה אנו יכולים לקבל מהדברים שאנו למדים. ומוסיף כהערת הסתייגות והגבלה מצד דרך הלימוד: "יש להדגיש כי יחד עם החשיבות בהסתכלות זו על דברי התורה, יש להיזהר מהפרזה בכיוון זה... עיקר המאמץ והעמל הלימודי בא ככדי להבין מה אומרת התורה מה משמעות דיניה ומה העומק הבונה את ההלכות, יש להיזהר שלא להפוך את הטפל לעיקר, ואת הפרפראות לעיקר הסעודה".

 

 

 

ACB

toraland whatsapp