לימוד אמונה יומי: כ"ה ניסן « הקודם | הבא »

גלות וגאולה

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר נווה דקלים באשדוד

 נרחיב על יסוד קבוץ הגלויות במהלך הגאולה על פי דבר המהר"ל (נצח ישראל פרק א):

ההבדל בין המילה 'גלה' ומילה 'גאל' היא בין האותיות אל"ף וה"א כאשר האל"ף היא באמצע והה"א בסוף. האות אל"ף מבטאת את האחדות ומלמדת על האחד שאינו מתחלק, "שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד". זהו היסוד האלוהי המאוחד שהוא יסודו של עם ישראל ומכוחו עם ישראל מאוחד בעצמיותו. האות ה"א במילה 'גלה' מבטאת את הפיזור לד' רוחות העולם. אולם האחד הנוסף באות ה"א הוא היסוד המאוחד. הוי אומר גם כאשר עם ישראל מפוזר, נצחיותו האחדותית גנוזה בו, ומכוחה בסוף יתקבצו ויתאחדו, אחרת פיזורם היה ח"ו לעולם. זו גם האל"ף המתווספת למילה 'גולה' ויוצרת את ה'ג-א-ולה', היסוד האלוהי והאחדותי המאחד ומקבץ את עם ישראל.

רחל אמנו היא עקרת הבית. בית כולל ומאחד את כל מה שבתוכו. לכן היא לא נקברת במערה אלא בדרך, היא הכוח המאחד ומבקשת רחמים על בניה שגלו ונתפזרו, ועונה לה הקב"ה "כה אמר יהוה מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעלתך נאם יהוה ושבו מארץ אויב: ויש תקוה לאחריתך נאם יהוה ושבו בנים לגבולם" (ירמיה לא, טו-טז)