הלימוד היומי י' אייר ה'תשפ"א

לימוד אמונה יומי: כ"ו ניסן « הקודם | הבא »

יום העצמאות יום קיבוץ גלויות

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר נווה דקלים באשדוד

כחלק מהדיון על אמירת הלל ביום העצמאות, הפוסקים מאפיינים את עניינו של היום ואת השלכותיו השונות.

וכך כותב הרב עובדיה הדאיה, בעל שו"ת ישכיל עבדי (ח"ו סימן יא) מגדולי המקובלים: "התשועה מתייחסת לכל עם ישראל שבגולה שהרי לפני כיבוש המדינה היתה הארץ סוגרת ומסוגרת, כלפי עם ישראל שבגולה, ורבים מהם שבאו כמעפילים לא"י, ... לא נתנו להם להכנס, ... ואילמלא כיבוש המדינה היו עד היום, דוויים וסחופים בארץ גלותם מאין דורש ואין מבקש, ועל ידי כיבוש המדינה נושע להם...אשר קיבוץ גלויות כזה עוד לא היה מימי החורבן. ופשוט שתשועה זו של כיבוש המדינה, מתייחסת גם להם, אלה שיצאו מאפילה לאורה, ומשעבוד לגאולה, והרי זה ממש אתחלתא דגאולה לכל עם ישראל השרוי בגולה".

הפסוק שהרמב"ם מביא בהלכות מלכים, בעניינו של המשיח, עוסק בקיבוץ גלויות: "ושב ה' אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך וגו' אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו' והביאך ה'" הרמב"ם מוסיף "ואלו הדברים המפורשים בתורה הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים". על כן יום העצמאות, הוא המפתח מרכזי לתהליך הגאולה וימות המשיח.

 

ACB