הלימוד היומי ט' סיוון ה'תשפ"ג

לימוד אמונה יומי: כ"ז אלול « הקודם | הבא »

תקיעת השופר על פי הרב קוק זצ"ל (א)

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

כותב הרב נריה זצ"ל בספרו מועדי הראיה (עמ' סב): "אין אתנו יודע עד מה מכוונת התקיעות של מרן הרב זצ"ל, אם כי ידוע שהיה לומד בעיון לפני כל חג את 'פרי עץ חיים' ומתעמק בכוונות האר"י הקדשו ז"ל, וברור ש'שער השופר' – זה היה השער לד', אשר הצדיק בא בו ועמד על סודו.

באחת השיחות הסביר מרן הרב זצ"ל (עפ"י הרב אלימלך בר שאול ז"ל, טעמי המצוות במשנת הרב), כי תשר"ת מכיל במיצוי את כל המהלך של העולם. וסדר התקיעות מכוון כנגד "ד' מלך, ד' מלך, ד' ימלוך לעולם ועד".

"ד' מלך בעולמו" – זה התקיים לפני חטאו של אדם הראשון, ואחר כך בתקופות מסוימות בבית ראשון ובבית שני, וזוהי אפוא התקיעה הראשונה הקדומה, הפשוטה והישרה. וכיוצא בזה לעתיד לבוא, יגיע זמנה של התקיעה – "תקיעה גדולה" – הפשוטה והמיושרת, שלאחר כל תנודות העולם ואז "ד' ימלוך בעולמו" – והיה ד' למלך על כל הארץ", ועל כך אנו מתפללים ומבקשים "מלוך על כל העולם כולו בכבודך".

אכן באמצע, באה התקופה הקשה של המאבק על "ד' מלך", וכאן באים השברים והתרועה – "גנוחי גניח, וילולי יליל", תקופת התהיות והספיקות, המעלות והמורדות, ועל כל אנו אומרים "אשרי העם יודעי תרועה", אשרי היודעים להתגבר על כל השברים, היודעים להתעלות מתוך כל 'תרועות המלחמה', המגיעים ל-'ודאי שמו כן תהילתו' למרות כל הספקות, והם הזוכים להגיע לאור פני מלך חיים – 'ד' באור פניך יהלכון'.

ACB

toraland whatsapp