הלימוד היומי י' סיוון ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: כ"ח אייר « הקודם | הבא »

ירושלים מהתהילים

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" באשדוד

אחד הפרקים המרכזיים בתהילים העוסק בירושלים, הוא פרק קכ"ב – "ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו".

המלבי"ם מבאר שהפרק מלמד על ירושלים שיוצרת ובונה את אחדות ישראל,  "שאליה ובעבורה יתחברו האיברים הפרטיים של הגוף הכולל יחדיו להיות גוף אחד". ושלומה של ירושלים תלוי בשלווה שיש בין אנשי ירושלים. "אחר שעקר ענין ירושלים היא אחדות האומה, וא"כ אם יתעורר בין אישיהם ריב ומדנים ופירוד לבבות לא נמצא שלום ירושלים, כי עקר שלומה היא אם היא כעיר שחוברה לה יחדיו, לא אם יתפרדו".

הרב נריה זצ"ל לימד שכך ניתן לחוות ולהתבונן על אשר התרחש סביב ירושלים. עם קום המדינה, העיר העתיקה נפלה בידי הירדנים מכיוון שעם ישראל לא היה מאוחד. "הפלמ"ח פרץ דרך שער ציון, ואילו החיילי אצ"ל עמדו לפרוץ דרך שער שכם. מפולגים ומפורדים היינו. וגם אם היינו כובשים, ירושלים היתה הופכת למקור של פירוד". ואילו במלחמת ששת הימים, "כשנכנסנו כולנו דרך שער אחד – שער האריות – כשכולנו מאוחדים ... כשצבאנו הלוחם הוא צבא אחיד, צבא ההגנה לישראל, כשמאחורינו עומדים בלב אחד כל אחינו אשר בתפוצות הגולה ... המחזיר שכינתו לציון החזיר לנו את ירושלים."

 

"ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו"