הלימוד היומי כ"ד אדר ה'תשפ"א

לימוד אמונה יומי: כ"ח טבת « הקודם | הבא »

אובייקטיביות בביקורת המדעית: האם החוקר המאמין אובייקטיבי?

מתוך הספר 'הלכה בימינו' | הרב יעקב אריאל

השאלה שבודאי ישאל כל בר דעת היא: האם החוקר המאמין הוא יותר אובייקטיבי? הרי גם הוא ניגש לתנ"ך בהנחת יסוד "סובייקטיבית" שהתנ"ך הוא התגלות א-להית? תשובתנו היא, שיש הסכמה אובייקטיבית שהתנ"ך עצמו רואה את עצמו כהתגלות. מי שניגש ללימוד התנ"ך מזוית ראייה זו, לומד את התנ"ך בדרך האותנטית כפי שהתנ"ך עצמו מעיד עליה, בדרך שבה הובן והשפיע וישפיע התנ"ך על כל הדורות שהיו ושיהיו. זוהי הגישה התנ"כית. גישה אחרת היא אקס-תנ"כית. היא מוציאה את התנ"ך מחזקתו ומעמידה את החוקר כמבין יותר, כביכול, מהתנ"ך עצמו. זוהי גישה סובייקטיבית בהחלט. מי שחש באחריות לבשורה הנבואית ורואה בה מסר נצחי שכל עתידה של האנושות תלוי בה, בחר בכך מתוך הכרעה מוסרית. כשם שאין אדם יכול להישאר אדיש להכרעה מוסרית, אלא הוא מעדיף את הטוב על הרע, מתוך שיקול דעת אובייקטיבי של מצפונו המוסרי, או כשם שאדם אוהב את משפחתו יותר מאחרים, והוא עושה זאת מתוך צלילות דעת אובייקטיבית מלאה, כך אדם חייב לגשת למחקר התנ"ך מתוך הכרה אובייקטיבית בנצחיות התנ"ך וקדושתו.

ACB