הלימוד היומי ט"ו אייר ה'תשע"ט

לימוד אמונה יומי: כ"ח כסלו « הקודם | הבא »

ארץ ישראל ועם ישראל גוף ונשמה (2)

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

למדנו שהשלמות הרוחנית של עם ישראל היא כאשר הוא בארצו, כמו שלמותם של הגוף והנשמה, כאשר הם ביחד וכל אחד שלמות מצד עצמו, ומתקשרים בצורה אידאלית.

מלמד הרב חרל"פ שלפי זה אפשר להבין את ההבדל שבין החיים בחו"ל לחיים בארץ ישראל. כשעם ישראל לא חי בארץ ישראל, רק רושם בלבד של הנשמה מאיר, והוא אינו צריך את הגוף וכוחותיו.  - "כאשר גלו ישראל מעל אדמתם, האירה רק בחינת רשימו של הנשמה, ולא היו זקוקים כל כך לגוף, ועל כן היו הצדיקים מתרחקים הרבה מכל עניני הגוף, ורבים מהם התענו וסיגפו את עצמם בסגופים גדולים. כי הרשימו אינו זקוק כל כך לגוף".

אולם בארץ ישראל, ככל שנאחזים בארץ מתיישבים בה ומרחיבים אותה, משמעות הדבר שאור נשמה גדול מאיר בעם ישראל ונשמות הדור. "אז צריכה הנשמה להאיר בשלמותה, ומשום כך חוזרת ובאה התביעה גם לגוף בריא ושלם... ולעת כזאת כל עינוי וכל סיגוף מאפיל על אבוקת הנשמה ומונע בעד שלמותה ... ולפי ערך הארת הנשמה כן יתחזק ויתרפא גם הגוף. "הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד, והיו לאחד בידי (יחזקאל ל"ז יט)".