הלימוד היומי י"ז אלול ה'תשע"ט

לימוד אמונה יומי: כ' אייר « הקודם | הבא »

יסודות הגאולה: ירושלים

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" באשדוד

ירושלים מרכזית בקדושתה, בייחודיותה ובאחדותה ולכן היא מרכזית בתהליכי הגאולה.

כך נאמר בספר 'קול התור' לר' הלל משקלוב תלמיד הגר"א: "תקון רב לחטא המרגלים יכול לבוא ע"י גאולת ירושלים ובנינה וע"י הפעולות לקיבוץ גלויות, לפי הכלל הידוע כי זה לעומת זה עשה אלוקים ומדה כנגד מדה היא הן לחוב והן לזכות, תקן במה שפגמת, לתקן כל דבר לפי המקום לפי הזמן לפי המעשה ולפי הפרסום, והנה חטא המרגלים שהביא בכיה לדורות כדרשת רבותינו על הפסוק "ויבכו העם בלילה ההוא" אותו לילה היה ליל תשעה באב, שבו נחרב בית המקדש, נמצא שתקון חטא המרגלים צריך להיות ע"י בנין בית המקדש, ולפני בנין בית המקדש צריך להיות בנין ירושלים כמבואר עפ"י רבינו לפי הפסוק "ירושלים תבנה והיכל הוסד" שנאמר על אתחלתא דגאולה האחרונה כמו בימי כורש."

ירושלים היא עיר שחוברה לה יחדיו, במובן של עליונים ותחתונים מחוברים, היא המקום ששמיים וארץ נושקים ונפגשים, וממנה השפע זורם: וכך נאמר ב'קול התור': "קבוץ גלויות מפנה הדרך של שפע העליון לישראל שפע כל הסגולות העליונות הבא דרך ציון וירושלים: חיים, ישועה, ברכה, שלום וחסד, רחמים, טובה וכו׳. שפע החיים עפ״י הכתוב: כי שם צוה ה׳ את הברכה חיים עד העולם. ועפ״י הכתוב: לראות בטוב ה׳ בארץ חיים. שפע הישועה עפ״י הכתוב: כי מציון ישועת ישראל. שפע הברכה עפ״י הכתוב: יברכך ה׳ מציון וכו׳. כי שם צוה ה׳ את הברכה וכו׳ שפע השלום עפ״י הכתוב שלום ירושלים, וירושלים היא עיר השלום".