הלימוד היומי ז' כסלו ה'תשפ"ג

לימוד אמונה יומי: ל' חשוון « הקודם | הבא »

סגולת ארץ ישראל המתגלה בשנת השמיטה

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

אחד הטעמים המרכזיים של מצוות השמיטה הוא חיזוק האמונה שאנחנו ברואים ומושגחים על ידו יתברך, ולא כוחנו ועוצם ידינו הוא הנותן לנו את כל ההישגים שלנו במציאות. לכן בשמיטה אנחנו מפקירים את היבול ומפנימים שאנחנו לא הבעלים המוחלטים, אלא בוטחים בהשגחה האלהית.

מלמדת אותנו התורה שבעוון ביטול שמיטה מתחייבים גלות (פרק כ"ו):(לד) אָז תִּרְצֶה הָאָרֶץ אֶת שַׁבְּתֹתֶיהָ כֹּל יְמֵי הֳשַׁמָּה וְאַתֶּם בְּאֶרֶץ אֹיְבֵיכֶם אָז תִּשְׁבַּת הָאָרֶץ וְהִרְצָת אֶת שַׁבְּתֹתֶיהָ: (לה) כָּל יְמֵי הָשַּׁמָּה תִּשְׁבֹּת אֵת אֲשֶׁר לֹא שָׁבְתָה בְּשַׁבְּתֹתֵיכֶם בְּשִׁבְתְּכֶם עָלֶיהָ:

מבאר ה'כלי יקר' שהטעם הוא, שהטבע הפנימי של הארץ הוא קדושה ואמונה, וזאת גם דרישתה מעם ישראל החי עליה: "גם הארץ עצמה תקפיד על זה מאד כי רצונה שיתגלגל זכות זה על ידה לחזק האמונה בה' על ידה, ועוד שעל ידי זה יאמינו כי כולם אינן רק אריסים בקרקע והקב"ה בעל השדה ובדבר זה הארץ חפצה שיהיה הקב"ה בעצמו בעלה ואדונה כי לו יתברך הארץ. ובביטול השמיטות שיחזיקו המה כבעלים בארץ ראוי הוא שתקפיד הארץ על זה לכך נאמר אז תרצה הארץ את שבתותיה".

ACB

toraland whatsapp