היה שותף

מכון התורה והארץ עוסק במחקר, יישום והסברה של מצוות התלויות בארץ.

היה שותף למפעל חשוב זה!

באמצעות העברה בנקאית

באפשרותך לקחת חלק בעשיה באמצעות העברה בנקאית לפקודת מכון התורה והארץ ע"ר חשבון: בנק 20 מזרחי טפחות, סניף 491, ח-ן 449944.

בטלפון או בהמחאה בדואר

באפשרותך לקחת חלק בעשיה בטלפון 08-6847325 או באמצעות המחאה לפקודת 'התורה והארץ' ת.ד 18 שבי דרום ד.נ. נגב 8536900.

 

"מכיוון שהתרומות למכון התורה והארץ ניתנות לצורך ריבוי וחיזוק מצוות התלויות בארץ בכל מרחבי ארצנו הקדושה, יש בהם ערך ציבורי לאומי ואפשר לתת מכספי מעשרות, כפי שנותנים לצרכי רבים, וק"ו שבאים לחזק יישוב ישראל על אדמתם על פי ההלכה."

מתוך פסיקת הרב יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ הינו עמותה מוכרת, והתרומות מוכרות לצורכי מס.

 

toraland whatsapp