מעשר מהודר בבית האוצר

קרן ייחודית המאפשרת לחברים בה לקיים את מצוות הפרשת תרו"מ כדין ובהידור.

קרן 'בית האוצר' להפרשת תרומות ומעשרות, הינה קרן ייחודית העומדת לשירות הציבור הרחב, המאפשרת לחברים בה לקיים את מצוות ההפרשה של תרומות ומעשרות כדין ובהידור.

"בית האוצר" ב"מכון התורה והארץ"  נוסד בשנת תשנ"ה ובראשו עומדים רבנים מומחים. ההנחיות ההלכתיות בבית האוצר נעשות על פי הכרעותיו של הרה"ג יעקב אריאל שליט"א, רב העיר רמת-גן, נשיא מכון התורה והארץ, ומטופלות ע"י רבני המכון ובראשם הרב יהודה עמיחי שליט"א.

קרן בית האוצר הוקמה כדי להגביר את התודעה של קיום מצוות הפרשת תרומות ומעשרות זאת על מנת לחדש ימינו כקדם בקיום מצוות אלו, ובד בבד לבוא בהצעת דרכים מעשיות לקיום מצוות נתינת מעשר ראשון ללויים, מעשר עני בשנים המיועדות לכך וכן לאפשר קיום מצוות חילול מעשר שני באופן הראוי.

הקרן  מאפשרת:

    • שותפות במטבע לחילול מעשר שני וטיפול בה. ב'בית האוצר' מכינים פרוטות עבור כל מנוי בכל יום, כדי לחלל עליהן את קדושת המעשר השני שבפירות.
    • הלוואה ללוי, לצורך נתינת מעשר ראשון.
    • הלוואה לגבאי צדקה, לצורך נתינת מעשר עני. 

› הצטרף לבית האוצר

Rabbi Recקריאת רבני חב"ד לציבור להצטרף לבית האוצר

הורד פרוספקט מידע על בית האוצר