שמיטה לצרכן
שמיטה לחקלאי
שמיטה לילדים
שמיטה לבעלי גינות
שמיטה במוסדות חינוך
שמיטת כספים

מידע מקצועי לערב שמיטה

ערב שנת השמיטה תשפ"ב ריכזנו עבורכם המלצות להיערכות מראש עבור גינה פורחת בשמיטה

רשימת פעולות חקלאיות - גינוניות בשנת השמיטה

רבני מכון התורה והארץ

טבלה מסודרת וברורה של רשימת הפעולות החקלאיות המותרות בגינה הפרטית, באוצר בית דין, או בשדות שנמכרו בהיתר המכירה

שתילה, נטיעה וזריעה בערב שמיטה

הרב נתנאל אוירבך

עד מתי מותר לטעת עצים בשנה השישית? ומה לגבי זריעה ושתילה של צמחים שונים?

שתילת צמחי מים בבריכה

הרב יהודה הלוי עמיחי

האם מותר לתת צמחים בברכת דגים העשויה מבטון בתוך האדמה; הצמחים נועדו להוספת חמצן לדגים שבברכה?

קניית פירות שביעית באמצעות כרטיס אשראי

הרב אברהם סוחובולסקי

בירור סוגיית קניית פירות שביעית באמצעות כרטיס אשראי

גודל עציץ

הרב יהודה הלוי עמיחי

התירו בשביעית לגדל בעציץ שאינו נקוב תחת גג, ונשאלת השאלה מהו גודל העציץ המירבי שאפשר לגדל בו.

קדושת פירות שביעית במשנת הרב קוק זצ"ל

הרב יהודה הלוי עמיחי

מרן הרב קוק זצ"ל כרבה של יפו והמושבות, ולאחר מכן כרבה של ירושלים וארץ ישראל כולה, השפיע רבות על היישוב היהודי בארץ ישראל, ובייחוד בעניין המצוות...

צרכנות בשביעית

הרב יהודה הלוי עמיחי

בשנת השבע מתעוררת השאלה: מה נאכל? שהרי תבואה וירקות הגדלים בשביעית אסורים מגזירת חכמים כספיחי שביעית, ואת הפירות התורה מצווה להפקיר שהרי הם שייכים לכל...

פיתוח שטח בשמיטה

הרב עזריאל אריאל

אדם חתם עם קבלן על חוזה לקניית דירה בבנין משותף. הבנייה אמורה להסתיים במהלך שנת השמיטה. הקבלן מתחייב גם על פיתוח שטח, שיתבצע בתוך שלושה חודשים לאחר...

עצים שנטעו בשביעית

מה דין עצים שנטעו בשנת השמיטה הן בקרקע שמכרה לגוי (בהיתר מכירה) והן בקרקע שלא נמכרה לגוי?

toraland whatsapp