שמיטה לצרכן
שמיטה לחקלאי
שמיטה לילדים
שמיטה לבעלי גינות
שמיטה במוסדות חינוך
שמיטת כספים

גודל עציץ

הרב יהודה הלוי עמיחי

התירו בשביעית לגדל בעציץ שאינו נקוב תחת גג, ונשאלת השאלה מהו גודל העציץ המירבי שאפשר לגדל בו.

קדושת פירות שביעית במשנת הרב קוק זצ"ל

הרב יהודה הלוי עמיחי

מרן הרב קוק זצ"ל כרבה של יפו והמושבות, ולאחר מכן כרבה של ירושלים וארץ ישראל כולה, השפיע רבות על היישוב היהודי בארץ ישראל, ובייחוד בעניין המצוות...

צרכנות בשביעית

הרב יהודה הלוי עמיחי

בשנת השבע מתעוררת השאלה: מה נאכל? שהרי תבואה וירקות הגדלים בשביעית אסורים מגזירת חכמים כספיחי שביעית, ואת הפירות התורה מצווה להפקיר שהרי הם שייכים לכל...

פיתוח שטח בשמיטה

הרב עזריאל אריאל

אדם חתם עם קבלן על חוזה לקניית דירה בבנין משותף. הבנייה אמורה להסתיים במהלך שנת השמיטה. הקבלן מתחייב גם על פיתוח שטח, שיתבצע בתוך שלושה חודשים לאחר...

עצים שנטעו בשביעית

מה דין עצים שנטעו בשנת השמיטה הן בקרקע שמכרה לגוי (בהיתר מכירה) והן בקרקע שלא נמכרה לגוי?

עבודה שאינה חקלאית

הרב יואל פרידמן

בירור דין פעולות שנעשות בדרך כלל למטרות שאינן חקלאיות בשמיטה

מתי חלה קדושת שביעית

עלינו לדון מהו מעמד הגידולים קודם הגעתם לשלב הגידול המחייבם בדיני שביעית. שאלה זו תתעורר ביבולים הנכנסים לשביעית והיוצאים ממנה.

מנין שנות השמיטה לעתיד לבוא

הרב יהודה הלוי עמיחי

והביאך ה' אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה

מהו מצע מנותק

הרב יואל פרידמן

האם שיכבה הדקה של טוף במצע מנותק מקלקלת והופכת את העציצים כנקובים או שמא כיון שמ"מ העציצים מונחים על יריעות החוצצות מהקרקע נחשבים הם מנותקים?

חממה בשביעית

הרה"ג יעקב אריאל

חקלאי המגדל פרחים ואלו נשתלו לפני השנה השביעית, האם מותר לו קודם הגיזום לכסות את החממה ואח"כ לגזום בחממה בשביעית?

toraland whatsapp