לוח קדושת שביעית בפרחים - יחיאל שטיינמץשם הפרח תאריך בו מופיעים בשוק פרחים משתילת תשע"ה ואזי יש לרכוש רק בהכשר צורת הגידול הרגילה הערות

רוסקוס (עצבונית)

צמחים רב שנתיים ניתן לרכוש כל השנה ללא צורך בהכשר

שתול בקרקע בבית רשת

 

פיטוספורום

צמחים רב שנתיים ניתן לרכוש כל השנה ללא צורך בהכשר

שתול בקרקע בבית רשת

 

אספרגוס

צמחים רב שנתיים ניתן לרכוש כל השנה ללא צורך בהכשר

שתול בקרקע בבית רשת

 

ארליה

צמחים רב שנתיים ניתן לרכוש כל השנה ללא צורך בהכשר

שתול בקרקע בבית רשת

 

מגינית

צמחים רב שנתיים ניתן לרכוש כל השנה ללא צורך בהכשר

שתול בקרקע בבית רשת

 

סהרון

צמחים רב שנתיים ניתן לרכוש כל השנה ללא צורך בהכשר

שתול בקרקע בבית רשת

 

 פילודנדרון

צמחים רב שנתיים ניתן לרכוש כל השנה ללא צורך בהכשר

שתול בקרקע בבית רשת

 

מרסינה

צמחים רב שנתיים ניתן לרכוש כל השנה ללא צורך בהכשר

שתול בקרקע בבית רשת

 

שבטבט

צמחים רב שנתיים ניתן לרכוש כל השנה ללא צורך בהכשר

שתול בקרקע בבית רשת

 

שרך

צמחים רב שנתיים ניתן לרכוש כל השנה ללא צורך בהכשר

שתול בקרקע בבית רשת

 

פרח שעווה

צמחים רב שנתיים ניתן לרכוש כל השנה ללא צורך בהכשר

שתול בקרקע בשטח פתוח

הגיזום לא משפיע על יבול השנה

אקליפטוס

צמחים רב שנתיים ניתן לרכוש כל השנה ללא צורך בהכשר

שתול בקרקע בשטח פתוח

הגיזום לא משפיע על יבול השנה

פרוטאות

צמחים רב שנתיים ניתן לרכוש כל השנה ללא צורך בהכשר

שתול בקרקע בשטח פתוח

הגיזום לא משפיע על יבול השנה

גרווילאה

צמחים רב שנתיים ניתן לרכוש כל השנה ללא צורך בהכשר

שתול בקרקע בשטח פתוח

הגיזום לא משפיע על יבול השנה

ספארי סנסט

צמחים רב שנתיים ניתן לרכוש כל השנה ללא צורך בהכשר

שתול בקרקע בשטח פתוח

הגיזום לא משפיע על יבול השנה

לאוקדנדרון

צמחים רב שנתיים ניתן לרכוש כל השנה ללא צורך בהכשר

שתול בקרקע בשטח פתוח

הגיזום לא משפיע על יבול השנה

שיטה

צמחים רב שנתיים ניתן לרכוש כל השנה ללא צורך בהכשר

שתול בקרקע בשטח פתוח

הגיזום לא משפיע על יבול השנה

פמפס

צמחים רב שנתיים ניתן לרכוש כל השנה ללא צורך בהכשר

שתול בקרקע בשטח פתוח

 

ערבה

צמחים רב שנתיים ניתן לרכוש כל השנה ללא צורך בהכשר

שתול בקרקע בשטח פתוח

הגיזום לא משפיע על יבול השנה

ורדים

       רב שנתי אך החל מהאביב יש לוודא שלא משתילות תשע"ה או שיש היתר מכירה

מצע מנותק בחממה

 

גרברה

       רב שנתי אך החל מהאביב יש לוודא שלא משתילות תשע"ה או שיש היתר מכירה

גידול בקרקע בחממה

 

גיבסנית

       רב שנתי אך החל מהאביב יש לוודא שלא משתילות תשע"ה או שיש היתר מכירה

גידול בקרקע בחממה

גדל גם בשטח תפוח

פלוקס

       רב שנתי אך החל מהאביב יש לוודא שלא משתילות תשע"ה או שיש היתר מכירה

גידול בקרקע בחממה

או בבית רשת

ציפורן

       רב שנתי אך החל מהאביב יש לוודא שלא משתילות תשע"ה או שיש היתר מכירה

גידול בקרקע בחממה

או בבית רשת

סולידגו

       רב שנתי אך החל מהאביב יש לוודא שלא משתילות תשע"ה או שיש היתר מכירה

גידול בקרקע בחממה

או בבית רשת

 

תאריך בו מופיעים  בשוק פרחים משתילת תשע"ה ואזי יש לרכוש רק בהכשר

 

 

חרציות

תחילת כסלו

מצע מנותק בחממה

 

ליזיאנטוס

כ' בחשוון

קרקע חממה

גם בבית רשת 

אסטר שורש

כ' בחשוון

קרקע חממה

גם בבית רשת 

אסטר ורדה

כ' בחשוון

קרקע חממה

גם בבית רשת 

דלפיניום

 

קרקע. חממה / שטח פתוח

לעיתים משתילים ולעיתים מזרעים

סייפן

תחילת כסלו

ש"פ

 

שושן

ר"ח כסלו

בקרקע בחממה

 

כלנית

נשתל בשמיטה דורש הכשר

קרקע בית רשת

 

כלנית

נשתל בשמיטה דורש הכשר

בקרקע

יש גם במצע מנותק במיבנה

נורית

נשתל בשמיטה דורש הכשר

בקרקע בחממה

 

פרזיה

נשתל בשמיטה דורש הכשר

בקרקע בחממה

 

קאלות לבנה

נשתל בשמיטה דורש הכשר

שטח פתוח

יש  גם במצע בחממה

קאלה צבעונית

נשתל בשמיטה דורש הכשר

מצע מנותק בחממה

תמיד במצע מנותק בחממה

נץ חלב דוביום

שותלים מסוף אוגוסט

 

קיים גם משתילות שלפני השמיטה

מנטור

נזרע בשמיטה דורש הכשר

שטח פתוח

 

חמנית

ר"ח טבת

שטח פתוח

 

דלפיניום

נזרע בשמיטה דורש הכשר

קרקע. חממה / שטח פתוח

לעיתים משתילים ולעיתים מזרעים

toraland whatsapp