לוח קדושת שביעית וביעור בפירות האילן – עפ"י שנת החמההפרי קדושת שביעית מ קדושת שביעית עד זמן הביעור

אבוקדו

תחילת אוגוסט שביעית

(אמצע אב תשע"ה)

סוף יולי שמינית

(אמצע תמוז תשע"ו)

סוף יולי שמינית

(אמצע תמוז תשע"ו)

אגוז המלך

אין קדושה [2]

אין ביעור

אגוז לוז

אין קדושה[2]

אין ביעור

אגוז פקאן

אמצע אוקטובר שמינית

(סוף תשרי תשע"ו)

אמצע נובמבר תשיעית

(תחילת חשוון תשע"ז)

אמצע מאי שמינית

(תחילת אייר תשע"ו)

אגס

סוף יוני שביעית

(סוף סיון תשע"ה)

סוף יוני שמינית

(אמצע סיוון תשע"ו)

סוף אוקטובר שמינית

(תחילת חשוון תשע"ו)

אוכמניות

סוף דצמבר שביעית

(אמצע טבת תשע"ה)

סוף דצמבר שמינית

(אמצע טבת תשע"ו)

סוף אפריל שמינית

(אמצע ניסן תשע"ו)

אילסר

אין קדושה[2]

אין ביעור

אנונה

אמצע יולי

(אמצע תמוז תשע"ה)

סוף יוני

(סוף סיון תשע"ו)

אמצע אפריל שמינית

(תחילת ניסן תשע"ו)

אפרסמון

אמצע ספטמבר בסוף שביעית

(סוף אלול תשע"ה)

אמצע ספטמבר בסוף שמינית

(תחילת אלול תשע"ו)

סוף דצמבר שמינית

(תחילת טבת תשע"ו)

אפרסק

תחילת פברואר שביעית

(סוף שבט תשע"ה)

תחילת פברואר שמינית

(סוף שבט תשע"ו)

סוף נובמבר שמינית

(תחילת כסלו תשע"ו)

אשכולית

תחילת ספטמבר בסוף שביעית

(אמצע אלול תשע"ה)

אמצע נובמבר תשיעית

(תחילת חשוון תשע"ז)

אמצע מאי שמינית

(סוף סיון תשע"ו)

אתרוג

ג' תשרי שביעית

אמצע אפריל שמינית

(תחילת ניסן תשע"ו)

אמצע אפריל שמינית

(תחילת ניסן תשע"ו)

בוטנה (פיסטוק)

אין קדושה[2]

אין ביעור

גודגדן

אמצע אפריל שביעית

(סוף ניסן תשע"ה)

אמצע מאי שמינית

(תחילת אייר תשע"ו)

תחילת אוגוסט שביעית

(אמצע אב תשע"ה)

גויאבה

אמצע אוגוסט

אמצע אב תשע"ה)

סוף אוגוסט

(סוף אב תשע"ו)

אמצע דצמבר שמינית

(סוף כסלו תשע"ו)

דובדבן

אמצע אפריל שביעית

(סוף ניסן תשע"ה)

תחילת יוני שמינית

(סוף אייר תשע"ו)

תחילת אוגוסט שביעית

(אמצע אב תשע"ה)

זית למאכל

אמצע אוגוסט

(אמצע אב תשע"ה)

אמצע אוגוסט

(אמצע אב תשע"ו)

שבועות שמינית

זית לשמן

אמצע אוקטובר שמינית

(אמצע תשרי תשע"ו)

סוף אוקטובר תשיעית

(תחילת חשוון תשע"ז)

שבועות שמינית

חבוש

תחילת ספטמבר בסוף שביעית

(אמצע אלול תשע"ה)

תחילת ספטמבר בסוף שמינית

(סוף אב תשע"ו)

אמצע ינואר שמינית

(סוף טבת תשע"ו)

חרוב

אמצע ספטמבר בסוף שביעית

(סוף אלול תשע"ה)

סוף אוקטובר תשיעית

(תחילת תשרי תשע"ז)

אמצע ינואר שמינית

(תחילת טבת תשע"ו)

לונגן

תחילת יוני

(אמצע סיון תשע"ה)

תחילת יוני

(אמצע סיון תשע"ו)

אמצע אוגוסט

(סוף אב תשע"ה)

ליטשי

אמצע יוני שביעית

(אמצע סיון תשע"ה)

אמצע יוני שמינית

(תחילת סיון תשע"ו)

אמצע אוגוסט שביעית

(סוף אב תשע"ה)

לימה

אמצע יולי שביעית

(תחילת תמוז תשע"ה)

אמצע יולי שמינית

(תחילת תמוז תשע"ו)

אמצע אוקטובר בתחילת שמינית

(סוף תשרי תשע"ו)

לימון

תחילת מאי שביעית

(אמצע אייר תשע"ה)

תחילת מאי שמינית

(סוף ניסן תשע"ו)

סוף יולי שמינית

(תחילת תמוז תשע"ו)

מנגו

אמצע יוני שביעית

(אמצע סיון תשע"ה)

אמצע יוני שמינית

(תחילת סיון תשע"ו)

אמצע ינואר שמינית

(סוף טבת תשע"ו)

מנדרינה

תחילת ספטמבר בסוף שביעית

(תחילת אלול תשע"ה)

אמצע ספטמבר בסוף שמינית

(תחילת אלול תשע"ו)

סוף אפריל שמינית

(תחילת ניסן תשע"ו)

מקדמיה

אין קדושה[2]

משמש

תחילת אפריל שביעית

(תחילת ניסן תשע"ה)

תחילת מאי שמינית

(סוף ניסן תשע"ו)

סוף אוגוסט שביעית

(אמצע אב תשע"ה)

נקטרינה

תחילת פברואר שביעית

(סוף שבט תשע"ה)

תחילת פברואר שמינית

(סוף שבט תשע"ו)

סוף נובמבר שמינית

(סוף חשוון תשע"ו)

ענבי יין

תחילת יולי שביעית

(תחילת תמוז תשע"ה)

תחילת יוני שמינית

(סוף אייר תשע"ו)

פסח שמינית

ענבי מאכל

סוף מרץ שביעית

(סוף אדר תשע"ה)

תחילת אפריל שמינית

(סוף אדר ב' תשע"ו)

פסח שמינית

ערמון

אין קדושה[2]

פג'ויה

אמצע אוקטובר שמינית

(סוף תשרי תשע"ו)

אמצע אוקטובר תשיעית

(תחילת תשריתשע"ז)

סוף פברואר שמינית

(אמצע אדר א' תשע"ו)

פומלה ופומלית

תחילת ספטמבר בסוף שביעית

(אמצע אלול תשע"ה)

אמצע נובמבר תשיעית

(תחילת חשוון תשע"ז)

אמצע יוני שמינית

(סוף סיון תשע"ו)

פטל ואסנה

ראה לוח ירקות

פיטאיה

סוף דצמבר

(תחילת טבת תשע"ה)

סוף דצמבר

(תחילת טבת תשע"ו)

אמצע ספטמבר

(אמצע אלול תשע"ה)

פיסטוק

אין קדושה[2]

אין ביעור

פסיפלורה (שעונית)

סוף אוקטובר

(תחילת חשון תשע"ה)

אמצע דצמבר

(סוף טבת תשע"ו)

אמצע דצמבר

(סוף טבת תשע"ו)

צבר

אמצע מאי שביעית

(סוף אייר תשע"ה)

סוף יוני שמינית

(תחילת סיון תשע"ו)

תחילת נובמבר שמינית

(סוף חשוון תשע"ו)

קובו

סוף דצמבר

(תחילת טבת תשע"ה)

סוף דצמבר

(תחילת טבת תשע"ו)

אמצע ספטמבר

(אמצע אלול תשע"ה)

קומקווט

אמצע אוקטובר בתחילת שמינית

(סוף תשרי תשע"ו)

אמצע אוקטובר בתחילת תשיעית

(תחילת תשרי תשע"ז)

אמצע מרץ שמינית

(סוף אדר א' תשע"ו)

קיוי

אמצע ספטמבר בסוף שביעית

(תחילת אלול תשע"ה)

אמצע ספטמבר בסוף שמינית

(תחילת אלול תשע"ו)

אמצע מרץ שמינית

(סוף אדר ב' תשע"ו)

קליפים (אור, אורה, נובה)

תחילת ספטמבר בסוף שביעית

(תחילת אלול תשע"ה)

תחילת ספטמבר בסוף שמינית

(תחילת אלול תשע"ו)

סוף אפריל שמינית

(אמצע ניסן תשע"ו)

קלמנטינה

תחילת ספטמבר בסוף שביעית

(תחילת אלול תשע"ה)

תחילת ספטמבר בסוף שמינית

(תחילת אלול תשע"ו)

סוף אפריל שמינית

(אמצע ניסן תשע"ו)

קרמבולה

סוף ספטמבר בסוף שביעית

(סוף אלול תשע"ה)

תחילת ספטמבר בסוף שמינית

(סוף אב תשע"ו)

אמצע פברואר שמינית

(תחילת אדר א' תשע"ו)

רימון

סוף יולי שביעית

(תחילת אב תשע"ה)

אמצע אוגוסט שמינית

(תחילת אב תשע"ו)

אמצע פברואר שמינית

(תחילת אדר א' תשע"ו)

שזיף אירופאי (מאורך)

תחילת אוגוסט שביעית

(אמצע אב תשע"ה)

סוף ספטמבר בסוף שמינית

(תחילת אלול תשע"ו)

סוף נובמבר שמינית

(תחילת כסלו תשע"ו)

שזיף יפני (עגול)

תחילת מאי שביעית

(תחילת אייר תשע"ה)

אמצע מאי שמינית

(תחילת אייר תשע"ו)

אמצע דצמבר שמינית

(תחילת כסלו תשע"ו)

שסק

תחילת פברואר שביעית

(תחילת שבט תשע"ה)

תחילת מרץ שמינית

(תחילת אדר א' תשע"ו)

אמצע מאי שביעית

(תחילת סיון תשע"ה)

שקד יבש

תחילת ספטמבר בסוף שביעית

(תחילת אלול תשע"ה)

אמצע ספטמבר בסוף שמינית

(סוף אב תשע"ו)

סוף ינואר שמינית

(אמצע שבט תשע"ו)

שקד ירוק

תחילת מאי שביעית

(אמצע אייר תשע"ה)

סוף מאי שמינית

(תחילת אייר תשע"ו)

סוף ינואר שמינית

(אמצע שבט תשע"ו)

תאנה

סוף אפריל שביעית

(תחילת אייר תשע"ה)

סוף מאי שמינית

(תחילת אייר תשע"ו)

חנוכה שמינית

תות עץ

תחילת מאי שביעית

(תחילת אייר תשע"ה)

תחילת מאי שמינית

(סוף ניסן תשע"ו)

סוף ספטמבר בתחילת שמינית

(תחילת תשרי תשע"ו)

תמר

תחילת אוגוסט שביעית

(אמצע אב תשע"ה)

סוף ספטמבר בסוף שמינית

(תחילת תשרי תשע"ז)

פורים שמינית

תפוז

אמצע ספטמבר שביעית

(סוף אלול תשע"ה)

סוף נובמבר תשיעית

(סוף חשון תשע"ז)

סוף יולי שמינית

(תחילת תמוז תשע"ו)

תפוז סיני

אמצע ספטמבר שביעית

(סוף אלול תשע"ה)

אמצע אוקטובר תשיעית

(תחילת תשרי תשע"ז)

אמצע מרץ שמינית

(סוף אדר א' תשע"ו)

תפוח

אמצע מאי שביעית

(סוף אייר תשע"ה)

סוף יוני שמינית

(תחילת סיון תשע"ו)

אמצע ינואר שמינית

(סוף טבת תשע"ו)

 


הערה כללית- בפרי העץ אין גזירת ספיחין, נקטנו בלוחות אלו שהזמן הקובע לענין קדושת שביעית הוא החנטה. וכן, כל הלוחות המובאים להלן נכתבו על פי חודשי החמה, זאת משום שתהליכח צמיחת הפירות והירקות הם לפי שנות החמה, התאריכים המובאים בסוגריים, הם לפי התאריך העברי, ונכונים לשמיטה זו בלבד.

הלוחות העוסקים בפירות הוכנו בעזרת מר מאיר פרנקל ז"ל, מדריך חקלאי בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות, ואג' מרדכי שומרון.

[2] תוצרת יבוא- לא חלים עליה דיני השביעית.

toraland whatsapp