לוח קדושת שביעית וביעור בתבליניםהתבלין קדושה מ קדושה עד ספיחין מ ספיחין עד זמן הביעור

אורגנו (איזובית פשוטה)

ג' תשרי

סוף כסלו שמינית

אין ספיחין [2]

אין ביעור [3]

איזוב מצוי (זעתר) (טרי)

ג' תשרי

סוף כסלו שמינית

אין ספיחין [2]

אין ביעור [3]

איזוב תרבותי (מיורן)

ג' תשרי

סוף כסלו שמינית

אין ספיחין [2]

אין ביעור [3]

אניס (כמנון) (זרעים)

אין קדושה [4]

אין ספיחין [4]

אין ביעור [4]

בזיל (ריחן)

ג תשרי

ג תשרי שמינית

תחילת טבת תשע"ה

כסלו תשע"ו

אין ביעור [3]

בן איזוב רפואי

ג' תשרי

אין ספיחין [2]

אין ביעור [3]

גרגר הנחלים

ג' תשרי

אין ספיחין [2]

אין ביעור [3]

דפנה (ער אציל)

אמצע אפריל שביעית

(תחילת ניסן תשע"ה)

אין ספיחין [2]

אין ביעור [3]

הל

אין קדושה [3]

אין ספיחין [4]

אין ביעור [4]

זוטה לבנה

ג תשרי

אמצע חשון תשע"ו

אין ספיחין [2]

אין ביעור [3]

זנגויל (גינגר)

אין קדושה [4]

אין ספיחין [4]

אין ביעור [4]

זעפרן

אין קדושה [4]

אין ספיחין [4]

אין ביעור [4]

זעתר (תערובת)

אין קדושה 4

אין ספיחין [4]

אין ביעור [4]

חוויג' מרק

אין קדושה [4]

אין ספיחין [4]

אין ביעור [4]

חוויג' קפה

אין קדושה [4]

אין ספיחין [4]

אין ביעור [4]

חילבה (פנוגריק)

אין קדושה [4]

אין ספיחין [4]

אין ביעור [4]

חרדל

אין קדושה [4]

אין ספיחין [4]

אין ביעור [4]

טרגון (לענה)

ג' תשרי

שבט שמינית

אין ספיחין [2]

אין ביעור [3]

כמון

אין קדושה [4]

אין ספיחין [4]

אין ביעור [4]

כרכום

אין קדושה [4]

אין ספיחין [4]

אין ביעור [4]

לואיזה (ליפיה לימונית)

ג תשרי

כסלו שמינית

אין ספיחין [2]

אין ביעור [3]

לימונית עשב לימון

ג תשרי

כסלו שמינית

אין ספיחין [2]

אין ביעור [3]

לענה אבסינט

ג' תשרי

כסלו שמינית

אין ספיחין [2]

אין ביעור [3]

לענה שיחנית שיבה

ג' תשרי

כסלו שמינית

אין ספיחין [2]

אין ביעור [3]

מליסה רפואית

ג תשרי

כסלו שמינית

אין ספיחין [2]

אין ביעור [3]

מנטה נענע ופפרמינט

ג תשרי

כסלו שמינית

אין ספיחין [2]

אין ביעור [3]

מרוה רפואית

ג' תשרי

כסלו שמינית

אין ספיחין [2]

אין ביעור [3]

עירית

ג תשרי

כסלו שמינית

אין ספיחין [2]

אין ביעור [3]

פלפל שחור

אין קדושה [4]

אין ספיחין [4]

אין ביעור [4]

פרג

אין קדושה [4]

אין ספיחין [4]

אין ביעור [4]

ציפורן

אין קדושה [4]

אין ספיחין [4]

אין ביעור [4]

צלף

סוף מאי שביעית (תחילת סיוון תשע"ה)

סוף מאי שמינית (תחילת סיון תשע"ו)

אין ספיחין [2]

אמצע נובמבר שמינית

(כסלו שמינית)

קורנית זעתר פרסי

ג' תשרי

כסלו שמינית

אין ספיחין [2]

אין ביעור [3]

קימל קרויה(טרי)

תשרי

שבט שמינית

אמצע שבט שביעית

שבט שמינית

אין ביעור [3]

קינמון

אין קדושה [4]

אין ספיחין [4]

אין ביעור [4]

קצח (ניגלה)

אין קדושה [4]

אין ספיחין [5]

אין ביעור [4]

רוזמרין

אמצע תשרי

סיון שמינית

אין ספיחין [2]

אין ביעור [3]

שומשום

אין קדושה [4]

אין ספיחין [4]

אין ביעור [4]


1   הכלל בתבלינים לקדושת שביעית הוא תחילת התחדשות הצימוח.

2   צמח רב שנתי – לא חל עליו איסור ספיחין.

3   מצוי כל השנה – לא חלה עליו חובת ביעור.

4   תוצרת ייבוא לא חלים עליה דיני שביעית.

5   תוצרת נכרים – לא חלים עליה דיני שביעית.

toraland whatsapp