לוח קדושת שביעית וספיחין בירקות - עפ"י שנת החמההירק קדושת שביעית מ [1] ספיחין מ [2] ספיחין עד זמן הביעור

אבטיח

ג תשרי

אמצע ינואר שביעית

(סוף טבת תשע"ה)

חנוכה שמינית

אין ביעור [3]

אננס

ג תשרי

אין ספיחין [4]

אין ביעור

אספרגוס

ג תשרי

אין ספיחין[4]

אין ביעור

אפונה תרמילים

ג תשרי

אמצע מרץ שביעית

(סוף אדר תשע"ה)

חנוכה שמינית

אמצע יוני שביעית

(סוף סיון תשע"ה)

ארטישוק

ג תשרי

אין ספיחין[4]

אמצע יולי שביעית

(סוף תמוז תשע"ה)

בטטה

ג תשרי

אמצע יולי שביעית

(סוף תמוז תשע"ה)

חנוכה שמינית

אמצע מרץ שמינית

(סוף אדר א' תשע"ו)

במיה

אין קדושה [5]

אין ספיחין

אין ביעור

בננה

ג תשרי

אין ספיחין[4]

אין ביעור

בצל יבש

תחילת דצמבר שביעית

(אמצע כסלו שביעית)

תחילת פברואר שביעית

(אמצע שבט תשע"ה)

סוף ינואר שמינית

(אמצע שבט תשע"ו)

אין ביעור

עלי בצל ירוק

ג תשרי

אמצע נובמבר שביעית

(סוף חשוון תשע"ה)

אמצע נובמבר שמינית

(סוף חשון תשע"ו)

אין ביעור

בצל ראש

סוף נובמבר שביעית

(תחילת כסלו תשע"ה)

תחילת ינואר שביעית

(אמצע טבת תשע"ה)

חנוכה שמינית

אין ביעור

ברוקולי

ג תשרי

תחילת ינואר שביעית

(אמצע טבת תשע"ה)

חנוכה שמינית

סוף מאי שביעית

(תחילת סיון תשע"ה)

גזר

ג תשרי

סוף ינואר שביעית

(אמצע שבט תשע"ה)

חנוכה שמינית

אין ביעור

גמבה [6]

ג תשרי

אמצע פברואר שביעית

(סוף שבט תשע"ה)

חנוכה שמינית

אין ביעור

דלורית

ג תשרי

אמצע ינואר שביעית

(תחילת טבת תשע"ה)

סוף יולי שמינית

(אמצע תמוז תשע"ו)

תחילת אוקטובר שמינית

(סוף אלול תשע"ו)

דלעת

ג תשרי

תחילת פברואר שביעית

(אמצע שבט תשע"ה)

סוף יולי שמינית

(אמצע תמוז תשע"ו)

אמצע נובמבר שמינית

(סוף חשון תשע"ו)

חזרת

ג תשרי

תחילת אוקטובר

(אמצע תשרי תשע"ו)

חנוכה שמינית

אין ביעור

חסה [7]

ג תשרי

אמצע אוקטובר שביעית

(סוף תשרי תשע"ה)

סוף אוקטובר שמינית

(אמצע חשון תשע"ו)

אין ביעור

חציל [8]

ג תשרי

אמצע ינואר שביעית

(תחילת טבת תשע"ה)

חנוכה שמינית

אין ביעור

כוסברה

ג תשרי

אמצע נובמבר שביעית

(סוף חשון תשע"ו)

חנוכה שמינית

אין ביעור

כרוב אדום

ג תשרי

סוף ינואר שביעית

(תחילת טבת תשע"ה)

חנוכה שמינית

אין ביעור

כרוב לבן

ג תשרי

אמצע דצמבר שביעית

(סוף כסלו תשע"ה)

חנוכה שמינית

אין ביעור

כרובית

ג תשרי

אמצע דצמבר שביעית

(סוף כסלו תשע"ה)

חנוכה שמינית

אין ביעור

כרפס עלים

ג תשרי

אמצע ינואר שביעית

(אמצע טבת תשע"ה)

חנוכה שמינית

אין ביעור

כרפס שורש

ג תשרי

אמצע פברואר שביעית

(תחילת שבט תשע"ה)

חנוכה שמינית

אין ביעור

לוף

ג תשרי

תחילת פברואר שביעית

(אמצע שבט תשע"ה)

חנוכה שמינית

אין ביעור

לפת

ג תשרי

תחילת נובמבר שביעית

(תחילת כסלו תשע"ה)

חנוכה שמינית

אין ביעור

מלון [9]

ג תשרי

תחילת ינואר שביעית

(תחילת טבת תשע"ה)

חנוכה שמינית

אין ביעור

מלפפון

ג תשרי

סוף אוקטובר שביעית

(אמצע חשון תשע"ה)

אמצע נובמבר שמינית

(סוף חשון תשע"ו)

אין ביעור

נענע

ג תשרי

אין ספיחין[4]

אין ביעור

סלק אדום

ג תשרי

אמצע ינואר שביעית

(סוף טבת תשע"ה)

סוף דצמבר שמינית

(תחילת טבת תשע"ו)

אין ביעור

סלק עלים

ג תשרי

תחילת דצמבר שביעית

(אמצע כסלו תשע"ה)

תחילת ינואר שמינית

(אמצע טבת תשע"ו)

אין ביעור

עגבניה

ג תשרי

סוף דצמבר שביעית

(סוף כסלו תשע"ה)

חנוכה שמינית

אין ביעור

פול תרמילים

ג תשרי

תחילת ינואר שביעית

(אמצע טבת תשע"ה)

חנוכה שמינית

אמצע יולי שביעית

(סוף תמוז תשע"ה)

פטל ואסנה

ג תשרי

אין ספיחין[4]

סוף אוגוסט שביעית

(אמצע אב שביעית)

פטריות

אין קדושה [10]

אין ספיחין

אין ביעור

פטרוזיליה עלים

ג תשרי

תחילת נובמבר שביעית

(אמצע חשון תשע"ה)

סוף נובמבר שמינית

(תחילת כסלו תשע"ו)

אין ביעור

פטרוזיליה שורש

ג תשרי

אמצע ינואר שביעית

(סוף טבת תשע"ה)

סוף נובמבר שמינית

(תחילת כסלו תשע"ו)

אין ביעור

פלפל [11]

ג תשרי

אמצע ינואר שביעית

(אמצע טבת תשע"ה)

חנוכה שמינית

אין ביעור

פלפל חריף [12]

ג תשרי

סוף ינואר שביעית

(סוף טבת תשע"ה)

חנוכה שמינית

אין ביעור

פסיפלורה (שעונית)

ראה לוח פירות

פפריקה

ג תשרי

אמצע אוגוסט שביעית

(סוף אב תשע"ה)

סוף ספטמבר שמינית

(אמצע אב תשע"ו)

סוף נובמבר שמינית

(תחילת כסלו תשע"ו)

צנון

ג תשרי

אמצע נובמבר שביעית

(תחילת כסלו תשע"ה)

אמצע נובמבר שמינית

(סוף חשון תשע"ו)

אין ביעור

צנונית

ג תשרי

סוף אוקטובר שביעית

(תחילת חשון תשע"ה)

סוף אוקטובר שמינית

(תחילת חשון תשע"ו)

אין ביעור

קולורבי

ג תשרי

אמצע דצמבר שביעית

(אמצע כסלו תשע"ה)

חנוכה שמינית

אין ביעור

קישוא

ג תשרי

תחילת נובמבר שביעית

(אמצע חשון תשע"ה)

אמצע אוקטובר שמינית

(סוף תשרי תשע"ו)

אין ביעור

שום

אמצע פברואר שביעית

(סוף שבט תשע"ה)

אמצע מרץ שביעית

(סוף אדר תשע"ה)

אמצע מרץ שמינית

(סוף אדר א' תשע"ו)

אמצע אוגוסט שביעית

(סוף אב תשע"ה)

שומר

ג תשרי

סוף ינואר שביעית

(תחילת טבת תשע"ה)

חנוכה שמינית

אין ביעור

שעועית תרמילים

ג תשרי

סוף נובמבר שביעית

(סוף חשון תשע"ה)

סוף נובמבר שמינית

(תחילת כסלו תשע"ו)

אמצע יולי שביעית

(סוף תמוז תשע"ה)

שמיר

ג תשרי

אמצע נובמבר שביעית

(סוף חשון תשע"ה)

אמצע נובמבר שמינית

(סוף חשון תשע"ו)

אין ביעור

תות שדה

ג תשרי

תחילת ינואר שביעית

(אמצע טבת תשע"ה)

חנוכה שמינית

סוף אוגוסט שביעית

(תחילת אלול תשע"ה)

תפוחי אדמה

סוף אוקטובר שביעית

(תחילת חשוון תשע"ה)

תחילת ינואר שביעית

(אמצע טבת תשע"ה)

חנוכה שמינית

אין ביעור

תרד

ג תשרי

אמצע נובמבר שביעית

(סוף חשון תשע"ה)

סוף נובמבר שמינית

(תחילת כסלו תשע"ו)

אין ביעור


[1] ההערכה של הזמנים נעשתה לפי ממוצע ההגעה לשווקים.

[2] זמן איסור ספיחין בירקות נקבע עפ"י המנהג להקל בירקות שנבטו לפני השמיטה.

[3] כיוון שמצוי בשדה מהיתר המכירה- לא כלה לחיה ולכן אין ביעור.

[4] צמח רב שנתי, ולכן לא חל עליו איסור ספיחין.

[5] יבול נוכרי, לא חלים עליו דיני שביעית.

[6] בחורף, רוב הגמבה המשווקת בארץ גדלה בערבה.

[7] ירקות עלים ללא חרקים הגדלים במצע מנותק, אין בהם קדושת שביעית ואיסור ספיחין.

[8] ממר חשוון ועד אדר, רוב החצילים המשווקים בארץ באים מהערבה, וחלקם מגיעים מנוכרים.

[9] בחורף, רוב המילונים מהערבה.

[10] אינו צמח, ולכן לא חלים עליו דיני שביעית.

[11] בחורף, הפלפל גדל באיזורים שיש ספק אם נכללו בכיבוש עולי בבל.

[12] אבקת פלפל חריף, שחור או לבן, מיובאת מחו"ל.

toraland whatsapp