לוח קדושת שביעית ספיחין וביעור בגידולי גרגריםגרגרים [1]קדושת שביעית ואיסור ספיחין מ איסור ספיחין עד זמן הביעור

אורז[1]

אין קדושה

אין ספיחין

אין ביעור

אפונה[2]

אין קדושה

אין ספיחין

אין ביעור

בוטנים

אמצע ספטמבר סוף שביעית

(סוף אלול תשע"ה)

אמצע ספטמבר סוף שמינית

(תחילת אלול תשע"ו)

סוף נובמבר שמינית

(אמצע כסליו תשע"ו)

גרעיני אבטיח

תחילת יולי שביעית

(אמצע תמוז תשע"ה)

תחילת יולי שמינית

(סוף סיוון תשע"ו)

סוף נובמבר שמינית

(אמצע כסליו תשע"ו)

גרעיני דלעת[2]

אין קדושה

אין ספיחין

אין ביעור

גרעיני חמניות

אמצע אוגוסט שביעית

(סוף אב תשע"ה)

אמצע אוגוסט שמינית

(תחילת אב תשע"ו)

תחילת דצמבר שמינית

(אמצע כסלו תשע"ו)

דוחן

תחילת אוגוסט שביעית

(אמצע אב תשע"ה)

אמצע אוגוסט שמינית

(תחילת אב תשע"ו)

אמצע ספטמבר סוף שביעית

(סוף אלול תשע"ה)

זנגביל[2]

אין קדושה

אין ספיחין

אין ביעור

חיטה[3]

אין קדושה

אין ספיחין

אין ביעור

חומוס

תחילת יוני שביעית

(אמצע סיון תשע"ה)

תחילת יוני שמינית

(סוף אייר תשע"ו)

תחילת דצמבר שמינית

(אמצע כסלו תשע"ו)

כוסבר

תחילת יוני שביעית

(אמצע סיוון תשע"ה)

תחילת יוני שמינית

(סוף אייר תשע"ו)

תחילת דצמבר שמינית

(אמצע כסלו תשע"ו)

לוביא[2] (רוביא)

אין קדושה

אין ספיחין

אין ביעור

סויה[2]

אין קדושה

אין ספיחין

אין ביעור

עדשים[2]

אין קדושה

אין ספיחין

אין ביעור

פול

תחילת אפריל שביעית

(אמצע ניסן תשע"ה)

תחילת אפריל שמינית

(אמצע אדר ב' תשע"ו)

סוף נובמבר שמינית

(אמצע כסליו תשע"ו)

פופקורן

תחילת יולי שביעית

(אמצע תמוז תשע"ה)

תחילת אוגוסט שמינית

(סוף תמוז תשע"ו)

סוף נובמבר שמינית

(אמצע כסליו תשע"ו)

פרג[2]

אין קדושה

אין ספיחין

אין ביעור

קימל[2]

אין קדושה

אין ספיחין

אין ביעור

קוואקר[2]

אין קדושה

אין ספיחין

אין ביעור

שבולת שועל[2]

אין קדושה

אין ספיחין

אין ביעור

שעועית יבשה[2]

אין קדושה

אין ספיחין

אין ביעור

שעורה

תחילת מאי שביעית

(אמצע אייר תשע"ה)

תחילת מאי שמינית (אמצע ניסן תשע"ו)

סוף נובמבר שמינית

(אמצע כסליו תשע"ו)

תירס קלחים

גי בתשרי שביעית

חנוכה

אין ביעור [4]


[1] בגידולים אלו שלב הגידול הקובע הוא שליש גידול.

[2] יבוא

[3] בשמיטה זו, כל החיטה למאכל בארץ אמורה להיות מיבוא, החיטה המקומית מופנית למאכל בהמה.

[4] מצוי בשדה כל השנה, לא חלה עליו חובת ביעור.

toraland whatsapp