הלכה למעשה

עקרונות כלליים

סיכום וביאור העקרונות והמושגים ההלכתיים לחקלאי: מלאכות אסורות, היכן נוהגת שמיטה, מהם פירות שביעית, שלב הגידול הקובע לקדושת שביעית,דינם של גידולי שביעית, אוצר בית דין, היתר מכירה, ייצוא פירות שביעית ועוד.

היתר מכירה

הסבר הלכות 'היתר המכירה' ותנאיו, דין היבול לאחר היתר מכירה, מלאכות אסורות ומותרות בקרעקע שנמכרה לנכרי, גידולים במשתלות, פרחים וצמחי תבלין וירקות לאחר מכירת הקרקע.

המטע והפרדס

פירוט וביאור ההלכות הנוגעות לגידולים במטע ופרדס בשמיטה, כולל הנחיות הלכתיות לזנים השונים, מלאכות המותרות, הגנה על העצים בשמיטה, הכנות נדרשות בשנה השישית ועוד.

הנחיות ומידע מקצועי

המלצות מקצועיות לגידול ירקות במצע מנותק, ייצור, גידול ושימור מספוא גס בשנת השמיטה תשע"ה והנחיות מקצועיות למיני הפרחים השונים.

ירקות ופרחים

פירוט וביאור ההלכות הנוגעות לגידולי ירקות ופרחים בשמיטה, כולל הנחיות מעשיות לזנים השונים, פירוט שיטות הגידול האפשריות, איסור ספיחין, דיני מצע מנותק, הנחיות למשתלה ולחממה, שיווק התוצרת ועוד.

נושאים שונים

הכנות לשנה השמינית, חקלאות אורגנית, מחקר חקלאי בשמיטה, קטיף תיירותי, הגנה מפני נזקי מזג האוויר, עובדים זרים, משא ומתן עם מי שאינו שומר שמיטה, משקי בעלי חיים ועוד.

לוח קדושת שביעית וביעור בפירות האילן

כדי לדעת מהי שנת המעשרות של פרי מסוים, עלינו לברר מתי זמן החנטה שלו: אם עבר זמן החנטה שלו, הוא שייך לשנה הנוכחית. ואם לאו, הוא שייך לשנה הקודמת. כדי לדעת את זמן הביעור של פרי בשנה השמינית או בשנה השביעית (אם כבר חנט), עלינו למצוא את זמן הביעור שלו, ורק עד זמן זה מותר לאוכלו. מצורפת טבלה עם התאריכים לפירות האילן השכיחים.

לוח קדושת שביעית וספיחין בירקות

לוח המפרט את תאריכי קדושת שביעית וגזירת הספיחין בירקות - עפ"י התאריך העברי והלועזי. ניתן לחפש בלוח על פי שם הירק או לפי סדר הא'-ב'.

לוח קדושת שביעית ספיחין וביעור בגידולי גרגרים

לוח המפרט את תאריכי קדושת שביעית ספיחין וביעור בגידולי גרגרים - עפ"י התאריך העברי והלועזי. ניתן לחפש בלוח על פי שם הגידול או לפי סדר הא'-ב'

לוח קדושת שביעית וביעור בתבלינים

לוח המפרט את תאריכי קדושת שביעית ספיחין וביעור בתבלינים - עפ"י התאריך העברי והלועזי. ניתן לחפש בלוח על פי שם התבלין או לפי סדר הא'-ב'

  • 1
  • 2

עיון והרחבה

מחשבת השמיטה

מאמרים לעיון והרחבה בהלכות שמיטה וברעיונות העומדים בבסיסה. הערכות לשמיטה, שמיטה וקיימות ועוד.

מחקר ופיתוח מדעי-הלכתי

מאמרים ומחקרים מבית מכון התורה והארץ, הנוגעים לסוגיות הלכתיות ומקצועיות העולות על הפרק בשנת השמיטה, ומספקים פתרונות הלכתיים וחקלאיים לסוגיות אלו.

שמיטה וארץ ישראל

מאמרים ורעיונות לעיון והרחבה בקדושת הארץ כפי שבאה לידי ביטוי במצוות השמיטה. שמירת שביעית והזכות לארץ ישראל, גבולות הארץ לעניין השמיטה, היתר מכירה מול הציווי "לא תחונם" ועוד.

ביאור מושגי שמיטה

ביאור תמציתי של מושגים עיקריים הקשורים לשנת השמיטה: קדושה ראשונה וקדושה שנייה, עולי מצרים, עולי בבל, אוקמי ואברויי, אוקמי אילנא, ספיחין, שמור ונעבד, הפקר, דמי שביעית, ביעור ווידוי מעשרות, פרוזבול, הקהל ועוד.

יישום והדרכה

אוצר הארץ

אוצר הארץ הוקם כדי לאפשר את קיום השמיטה כהלכתה, הן לחקלאי הן לצרכן. מטרתו העיקרית של "אוצר הארץ" לאפשר לחקלאים שמעוניינים לקיים את מצוות השמיטה בהידור, לחבור לציבור של צרכנים שמעוניינים לחזק את ידם ולצרוך תוצרת מקומית מהודרת.

מוקד שמיטה טלפוני

יש לך שאלה בהלכות שמיטה? רבני מכון התורה והארץ יענו לך. מוקד שאלות הלכתיות בנושא שנת השמיטה, בראשות הרה"ג יעקב אריאל.
ניתן לשלוח פניות דרך האתר, הדוא"ל machon@toraland.org.il או בפנייה טלפונית למוקד: 08-6847325  בימים א'-ה' 8:30-12:30

ספרים וחוברות הדרכה

לקראת השמיטה הוציא המכון חוברות הדרכה מקצועיות וספרי עיון לציבור הרחב, לחקלאים ולמוסדות. בחוברות הנחיות מעודכנות, הסברים ופרטי הלכות בשפה ברורה ומובנת. חוברות וספרים שפורסמו: מדריך שמיטה לגן הנוי, קטיף שביעית, סוד הארץ ועוד.

כנסים וימי עיון

לקראת השמיטה ובמהלכה המכון עורך כנסי הסברה והדרכה לחקלאים בכל חלקי הארץ. בכנסים מרצים מיטב רבני וחוקרי המכון ומרצים אורחים. ההרצאות מלוות בסרטים, מצגות ובאמצעי ההסברה הטובים ביותר, בכדי להמחיש ולהעביר את עקרונות השמיטה ופרטי הלכותיה

toraland whatsapp