הלכה למעשה

עקרונות כלליים

סיכום וביאור העקרונות והמושגים ההלכתיים הקשורים לשמיטה: מלאכות אסורות, היכן נוהגת שמיטה, מהם פירות שביעית, שלב הגידול הקובע לקדושת שביעית, איסורי ספיחין, המצוות התלויות בארץ בשמיטה ועוד.

צרכנות

כל המידע הנחוץ לצרכן בשנת השמיטה: פירוט סוגי התוצרת החקלאית ודיניהם לשמיטה, ביאור מושגים: אוצר בית דין, מצע מנותק, היתר מכירה ועוד. הנחיות מעשיות לרכישת פירות וירקות, ומידע על אוצר הארץ ואופן פעולתו.

מטבח

הנחיות ומידע הלכתי בהיר ונגיש לשימוש בפירות וירקות שביעית במטבח הביתי והציבורי: שימוש מותר בפירות שביעית, עיבוד מזון בשמיטה, הפסד פירות שביעית, טיפול בשאריות מזון, שימושים שאינם אכילה בפירות שביעית ועוד.

ביעור פירות שביעית

פירוט דיני ביעור פירות בשביעית: עקרונות ההלכה, דיני ביעור והנחיות מעשיות, ביעור ווידוי מעשרות, דיני שביעית הנוהגים בשנה השמינית ועוד.

שמיטת כספים

פירוט העקרונות ההלכתיים העומדים בבסיסה של שמיטת הכספים, הנחיות מעשיות וביאור מושגים, תקנת הפרוזבול, נדיבי ארץ ועוד.

לוח קדושת שביעית וביעור בפירות האילן

כדי לדעת מהי שנת המעשרות של פרי מסוים, עלינו לברר מתי זמן החנטה שלו: אם עבר זמן החנטה שלו, הוא שייך לשנה הנוכחית. ואם לאו, הוא שייך לשנה הקודמת. כדי לדעת את זמן הביעור של פרי בשנה השמינית או בשנה השביעית (אם כבר חנט), עלינו למצוא את זמן הביעור שלו, ורק עד זמן זה מותר לאוכלו. מצורפת טבלה עם התאריכים לפירות האילן השכיחים.

לוח קדושת שביעית וספיחין בירקות

לוח המפרט את תאריכי קדושת שביעית וגזירת הספיחין בירקות - עפ"י התאריך העברי והלועזי. ניתן לחפש בלוח על פי שם הירק או לפי סדר הא'-ב'

לוח קדושת שביעית ספיחין וביעור בגידולי גרגרים

לוח המפרט את תאריכי קדושת שביעית ספיחין וביעור בגידולי גרגרים - עפ"י התאריך העברי והלועזי. ניתן לחפש בלוח על פי שם הגידול או לפי סדר הא'-ב'

לוח קדושת שביעית וביעור בתבלינים

לוח המפרט את תאריכי קדושת שביעית ספיחין וביעור בתבלינים - עפ"י התאריך העברי והלועזי. ניתן לחפש בלוח על פי שם התבלין או לפי סדר הא'-ב'

לוח קדושת שביעית בפרחים

לוח המפרט את תאריכי קדושת שביעית בפרחים - עפ"י התאריך העברי והלועזי. ניתן לחפש בלוח על פי שם הפרח או לפי סדר הא'-ב'

אוצר הארץ- סקירה הלכתית ורעיונית

חוברת מבוארת המפרטת את העקרונות הרוחניים, הלאומיים וההלכתיים העומדים בבסיסו של "אוצר הארץ".  כולל פירוט של דרכי אספקת הפירות למנויי אוצר הארץ ושו"ת מפורט בנושא.

מידע לצרכן – אוצר הארץ

הקונה בחנויות "אוצר הארץ" מחזק את החקלאות היהודית, התוצרת היא של יהודים שגדלו את הירקות והפירות מתוך מסירות נפש כדי לקיים מצוות שמיטה כהלכתה. הקונה ב"אוצר הארץ" יש לו חלק ונחלה במצוות השמיטה.  

עיון והרחבה

שמיטת כספים

עיון והרחבה במצוות שמיטת כספים, מהם טעמיה ומקורותיה, האם ניתן לקיימה בימינו?, שמיטת כספים וצדק חברתי ועוד.

שמיטה וארץ ישראל

מאמרים ורעיונות לעיון והרחבה בקדושת הארץ כפי שבאה לידי ביטוי במצוות השמיטה. שמירת שביעית והזכות לארץ ישראל, גבולות הארץ לעניין השמיטה, היתר מכירה מול הציווי "לא תחונם" ועוד.

מחשבת השמיטה

מאמרים לעיון והרחבה בהלכות שמיטה וברעיונות העומדים בבסיסה. הערכות לשמיטה, שמיטה וקיימות ועוד.

ביאור מושגי שמיטה

ביאור תמציתי של מושגים עיקריים הקשורים לשנת השמיטה: קדושה ראשונה וקדושה שנייה, עולי מצרים, עולי בבל, אוקמי ואברויי, אוקמי אילנא, ספיחין, שמור ונעבד, הפקר, דמי שביעית, ביעור ווידוי מעשרות, פרוזבול, הקהל ועוד.

תרומות ומעשרות מירקות שגדלו בהיתר מכירה

מספר אנשים שאלו מדוע צריך להפריש תרומות ומעשרות מפירות וירקות שגדלו עפ"י היתר מכירה, וכמו כן מדוע קוראים גם מעשר-שני וגם מעשר-עני, הרי באופן כללי יבול שגדל בשביעית פטור מתרומות ומעשרות?

יישום והדרכה

אוצר הארץ

אוצר הארץ הוקם כדי לאפשר את קיום השמיטה כהלכתה, הן לחקלאי הן לצרכן. מטרתו העיקרית של "אוצר הארץ" לאפשר לחקלאים שמעוניינים לקיים את מצוות השמיטה בהידור, לחבור לציבור של צרכנים שמעוניינים לחזק את ידם ולצרוך תוצרת מקומית מהודרת.

קרן נדיבי ארץ

הקרן הוקמה כדי לחדש את מצוות שמיטת הכספים ולסייע למשפחות נזקקות, על ידי איסוף הלוואות מתורמים והלוואתם לנזקקים. בסוף השנה יושמטו החובות, המלווים יזכו לקיים מצוות שמיטת כספים למהדרין, והנזקקים יקבלו תרומה שתאפשר להם למחוק את חובותיהם. זאת בסיועם של ארגונים חברתיים שיעניקו ליווי מקצועי והדרכה להתנהלות כלכלית נבונה, כדי לאפשר למשפחות צמיחה כלכלית ופתיחת 'דף חדש'.

מוקד שמיטה טלפוני

יש לך שאלה בהלכות שמיטה? רבני מכון התורה והארץ יענו לך. מוקד שאלות הלכתיות בנושא שנת השמיטה, בראשות הרה"ג יעקב אריאל.
ניתן לשלוח פניות דרך האתר, הדוא"ל machon@toraland.org.il או בפנייה טלפונית למוקד: 08-6847325  בימים א'-ה' 8:30-12:30

ספרים וחוברות הדרכה

לקראת השמיטה הוציא המכון חוברות הדרכה מקצועיות וספרי עיון לציבור הרחב, לחקלאים ולמוסדות. בחוברות הנחיות מעודכנות, הסברים ופרטי הלכות בשפה ברורה ומובנת. חוברות וספרים שפורסמו: מדריך שמיטה לגן הנוי, קטיף שביעית, סוד הארץ ועוד.

כנסי הסברה

לקראת השמיטה ובמהלכה המכון עורך כנסי הסברה והדרכה בכל חלקי הארץ. חלק מן הכנסים מיועדים לציבור הרחב וחלקם ממוקדים לאנשי מקצוע. בכנסים מרצים מיטב רבני וחוקרי המכון ומרצים אורחים. ההרצאות מלוות בסרטים, מצגות ובאמצעי ההסברה הטובים ביותר, בכדי להמחיש ולהעביר את עקרונות השמיטה ופרטי הלכותיה.

ערכת שיעורים

מכון התורה והארץ מגיש שלושה מערכי שיעור העוסקים במעמד ההלכתי של פירות וירקות בשנה השביעית. מערכים אלו נועדו לשמש כבסיס לשיעורים הלכתיים לקהילות ובתי הכנסת, לקראת השמיטה ובמהלכה.

הרצאות למבוגרים

אחרי 2000 שנות גלות, עם ישראל שב לנחלתו. אנחנו זוכים לנהל מדינה, צבא, כלכלה- חיי אומה. ויותר מכך, אנו זוכים לקיים את המצוות התלויות בארץ ובראשם את שנת השמיטה. רבני מכון התורה והארץ בסדרת הרצאות מרתקות המיועדות לקהל מבוגרים. ההרצאות  משולבות בסרטונים, מצגות ואפשרות לסיורים לימודיים להבנה ולהמחשה של פרטי ההלכות והרעיונות העומדים מאחורי שנת השמיטה. ניתן להזמין הרצאות לכל חלקי הארץ 08-6847325

toraland whatsapp