הרצאה לימי הערכות

מכון התורה והארץ מציעים לכם להזמין שיחה לימי ההערכות למורים להעברת נושא השמיטה לתלמידים

להזמנות בחרו אחת מהאפשרויות:

toraland whatsapp