השתלמות מורים לשמיטה

ההשתלמות הוכנה על ידי הרב ד"ר יואל פרידמן (מכון התורה והארץ) והרב אביה אלבה (משרד החינוך). ההשתלמות היא בשת"פ עם מכללת 'אורות'. ההשתלמות משלבת בין ערכים מוסרים ורוחניים של השמיטה עם פרטי הלכות שמיטה. כמו כן היא בנויה לפי יחידות הוראה כדי לאפשר למורים להשתמש בחומרים שבהשתלמות לצורך הוראה בכיתה.

יש בהשתלמות 6 יחידות שמחולקות כל אחת לשלושה:

א. הדרכה למורה.

ב. יחידת הוראה בנושא ערכי / מחשבתי / מוסרי שמצוי בעולמו של התלמיד ואשר קשור לאחד מן הנושאים של הלכות שמיטה שנלמדים באותה יחידה.

ג. יחידת הוראה באחד מן הנושאים של הלכות שמיטה ואשר קשור קשר אינטגראלי לנושא הערכי / מחשבתי או מוסרי של אותה יחידה.

ההשתלמות מוכרת כגמול הוראה. והיא 30 ש"ש.

להלן היחידות

יחידה 1:  

'ושבתה הארץ' – השביתה, המנוחה, וההתנתקות מרצף החיים

יחידה 2:

קדושת הפירות בשנת השמיטה

יחידה 3:

ערך המזון והפסדו בשנת השמיטה

יחידה 4:

כוחם של חכמים

יחידה 5:

כל ישראל ערבים זה בזה – אוצר בית דין

יחידה 6:

פתרונות שונים להתמודדות עם השמיטה בימינו

toraland whatsapp